MEA ลงพื้นที่ติดตามงานด้านระบบไฟฟ้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระดมเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมสูงสุดรองรับงาน APEC 2022

3 พ.ย. 65
ผู้ว่าการ MEA ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมระบบจำหน่ายไฟฟ้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ รองรับงาน APEC 2022 ยืนยันระบบไฟฟ้ามั่นคง พร้อมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เสริมศักยภาพด้านระบบไฟฟ้า และร่วมปรับทัศนียภาพให้สวยงามเพื่อภาพลักษณ์ของประเทศไทย

APEC 2022 1

APEC 2022 2

เมื่อวันที่2 พฤศจิกายน 2565 นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ MEA และผู้แทนศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC) ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมระบบจำหน่ายไฟฟ้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ รองรับการจัดงานประชุม APEC 2022 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 - 19 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ MEA ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการนั้น ที่ผ่านมา MEA ได้วางโครงสร้างและพัฒนาศักยภาพของระบบไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องให้สามารถจ่ายไฟฟ้าได้อย่างเพียงพอมีความมั่นคงเชื่อถือได้ ไม่ว่าจะเป็นการวางระบบอุโมงค์สายส่งไฟฟ้าใต้ดินขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เชื่อมโยงกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เพื่อจ่ายไฟฟ้าในพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจใจกลางเมือง รวมถึงพื้นที่การจัดงานประชุมในครั้งนี้ด้วย อีกทั้ง ล่าสุด MEA ได้ดำเนินการติดตั้งศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า ซึ่งประกอบด้วยระบบ SCADA/EMS/DMS แห่งใหม่ เพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการควบคุมแรงดันและการจ่ายกระแสไฟฟ้าทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ ความปลอดภัย สามารถสร้างความมั่นคงให้กับระบบไฟฟ้า

APEC 2022 3

APEC 2022 4

ผู้ว่าการ MEA กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากการสร้างความมั่นคงจากระบบไฟฟ้าที่ MEA ดำเนินการอย่างต่อเนื่องแล้ว เพื่อให้เกิดความมั่นคงทางระบบไฟฟ้าสูงสุดในการจัดงาน APEC 2022 ครั้งนี้ MEA ได้ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมต่าง ๆ ช่วยการเตรียมความพร้อมในด้านระบบไฟฟ้า ได้แก่ การใช้เทคโนโลยี Thermovision สแกนตรวจจับความร้อนของอุปกรณ์ไฟฟ้า การใช้ Drone ตรวจสอบระบบสายส่งไฟฟ้า ระดมเจ้าหน้าที่ MEA กว่า 700 คน ประจำสถานีไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องทุกสถานี และประจำตามจุดต่าง ๆ พร้อมรองรับทั้งในทุกสถานการณ์ โดยการเชื่อมโยงกับระบบปฏิบัติการ Field Force Management หรือ FFM เชื่อมโยงกับระบบแผนที่ GIS เพื่อสามารถเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุ แก้ไขปัญหาได้รวดเร็วและแม่นยำ รวมถึงตรวจสอบทั้งระบบส่งและระบบจำหน่ายไฟฟ้า ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในรูปแบบต่าง ๆ ตามแผนรับมือกับเหตุวิกฤต เพื่อให้ระบบไฟฟ้ามีความมั่นคง และต่อเนื่อง MEA ได้เตรียมความพร้อมทั้งในด้านอุปกรณ์ระบบสำรอง พร้อมทั้งจะมีการเปิดศูนย์ปฏิบัติการควบคุมระบบไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง การประชุม APEC 2022 นี้ เพื่อให้เกิดความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในระดับสูงสุด ในฐานะที่ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพการจัดงานในครั้งนี้

APEC 2022 5

APEC 2022 6

ตามที่ MEA ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้รับนโยบายจากรัฐบาลในการสนับสนุนการประชุม APEC 2022 ในครั้งนี้อย่างเต็มที่ โดย MEA ได้ดำเนินการแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การร่วมเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมฯ กับศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และตรวจสอบระบบไฟฟ้าพื้นที่จัดการประชุม APEC 2022 นอกจากนี้ ยังมีความร่วมมือกับ กฟผ. ในการเพิ่มความมั่นคงจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าต้นทางให้อยู่ในระดับสูงสุด ขณะเดียวกันทางด้านทัศนียภาพ ยังได้รับความร่วมมือจาก สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ในการจัดระเบียบสายสื่อสารบริเวณสถานที่จัดงาน และพื้นที่สำคัญที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งได้ร่วมมือกับ กรุงเทพมหานคร (กทม.) ปรับผิวการจราจร ทำให้เกิดความเรียบร้อย สวยงาม และเพิ่มความสะดวกในการสัญจร และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบให้มีความเรียบร้อยสวยงามเพื่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยที่จะถูกถ่ายทอดส่งต่อไปยังนานาอารยประเทศ

advertisement

คุณอาจสนใจข่าวนี้

ข่าวยอดนิยม