MEA ขยายเวลามาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

10 ต.ค. 65
MEA ตอบรับมติ ครม. ขยายเวลามาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่เกิน 315 บาท/เดือน/ครัวเรือน 
 
วันนี้ (10 ตุลาคม 2565) นายคมกริช สาคริก ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง กล่าวว่า MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่ดูแลระบบไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ พร้อมตอบรับนโยบายรัฐบาลในการขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า ให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 จากเดิมที่จะสิ้นสุดในเดือนกันยายน 2565 ขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาค่าไฟฟ้า ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - เมษายน 2566 ( 7 เดือน) โดยใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือนติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน ให้ใช้สิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบัน แต่หากใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน ให้ผู้มีบัตรฯ ได้รับวงเงินสำหรับชำระค่าไฟฟ้า จำนวน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน กรณีที่ใช้เกินวงเงินที่กำหนด ผู้มีบัตรฯ จะเป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมด ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเริ่มใช้สิทธิ์แก่ผู้ได้รับสิทธิ์จากโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ก่อนเดือนเมษายน 2566 ให้ถือว่ามาตรการดังกล่าวสิ้นสุดลงในเดือนที่จะเริ่มให้สิทธิ์ 
 
1342174
 
ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถติดตามข้อมูลรายละเอียดได้ผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.mea.or.th และสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ของ MEA ได้แก่ Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA, Line : MEA Connect, Twitter : @mea_news, และศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 ตลอด 24 ชั่วโมง
 

advertisement

คุณอาจสนใจข่าวนี้

ข่าวยอดนิยม