MEA  ร่วมงานแถลงข่าวงาน TCEB จับมือ IEEE PES คว้าสิทธิ์งานประชุมนานาชาติด้านไฟฟ้าและพลังงาน

18 ก.ย. 65

MEA ร่วมงานแถลงข่าว TCEB จับมือ IEEE PES คว้าสิทธิ์งานประชุมนานาชาติด้านไฟฟ้าและพลังงาน 3 ปีต่อเนื่องใน 3 เมืองไมซ์

MEA1

MEA3

นายสมชาย หอมกลิ่นแก้ว รองผู้ว่าการ MEA การไฟฟ้านครหลวง ในฐานะอุปนายกสมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย) ร่วมงานแถลงข่าว TCEB ร่วมกับสมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย) คว้าสิทธิ์งานประชุมนานาชาติด้านไฟฟ้าและพลังงาน 3 เมืองไมซ์ไทย จัดโดย สำนักงานส่งเสริมจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน. หรือ TCEB) ร่วมกับ สมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย) โชว์ศักยภาพไทยผู้นำงานไมซ์และวิทยาการไฟฟ้า-พลังงานแห่งเอเชีย พร้อมเชิญชวนคนไทยร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดี มั่นใจเมืองไมซ์ไทยพร้อมรองรับงานเพิ่มต่อเนื่องตลอดปี ชี้งานสำคัญสะท้อนความพร้อมของไทยในด้านวิทยาการไฟฟ้าและพลังงาน ต่อยอดสู่การคว้าสิทธิ์งานระดับโลก ณ ห้องประชุมแอสเตอร์ 2 & 3 ชั้น 14 โรงแรมเดอะ เซนต์ รีจีส กรุงเทพฯ

MEA4

MEA5

รองผู้ว่าการ MEA เปิดเผยว่า สำหรับการได้รับสิทธิ์จัดงานดังกล่าว ถือเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งของสมาคมฯ และ TCEB ในความพยายามเสนอประเทศไทยเป็นเมืองเจ้าภาพงานประชุมนานาชาติสำคัญ ๆ ร่วมกันตลอดมา โดยสามงานดังกล่าว ได้แก่ งาน 15th Annual Asia-Pacific Power & Energy Engineering Conference หรือ IEEE APPEEC 2023 เป็นงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน ซึ่งกำหนดจะจัดในเดือนธันวาคม 2566 ที่เชียงใหม่ คาดจะมีผู้เข้าร่วมงาน 700 คน  งาน IEEE International Smart Cities Conference หรือ ISC2 2024 ซึ่งเป็นงานประชุมหลักของ IEEE Smart Cities จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อนำเสนอเทคโนโลยี และเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ โดยงานจะจัดในปี 2567 ณ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี คาดมีผู้ร่วมงานกว่า 500 คน และงาน IEEE PES GTD Grand International Conference and Exposition Asia หรือ GTD Asia 2025 เป็นงานสัมมนาวิชาการและนิทรรศการนานาชาติ เพื่อให้ผู้ประกอบการชั้นนำจากทั่วโลกได้เข้าร่วมแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงานอย่างครบวงจร โดยจะจัดในปี 2568 ณ กรุงเทพมหานคร คาดจะมีผู้ร่วมงานจากทั่วโลกกว่า 10,000 คน นอกจากความพร้อมของไทยในด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงานแล้ว การเสนอเมืองเจ้าภาพที่มีความพร้อมและเหมาะสมกับงานในขั้นตอนการประมูลสิทธิ์ก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญในการช่วงชิงงานประชุมนานาชาติให้มาจัดในพื้นที่เป้าหมายของไทย

advertisement

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม