MEA จัดตั้ง "ศูนย์ปฏิบัติการรองรับสถานการณ์พายุฝน" ดูและความปลอดภัย 24 ชั่วโมง

6 ต.ค. 65
ตามที่ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ มีความห่วงใยประชาชน ให้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์และผลกระทบจากพายุฝน และอุทกภัย นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง ตอบรับนโยบายวางมาตรการความปลอดภัยด้านระบบไฟฟ้า เตรียมพร้อมรับผลกระทบจากพายุฝน พร้อมจัดตั้ง "ศูนย์ปฏิบัติการรองรับสถานการณ์พายุฝน การไฟฟ้านครหลวง" ณ ห้องจักรเพชร การไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบ เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และเตรียมความพร้อมด้านความมั่นคงของระบบไฟฟ้า ตลอดจนดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชน ตลอด 24 ชั่วโมง

นอกจากนี้ ผู้ว่าการ MEA ได้วางมาตรการตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ระบบจำหน่าย สร้างความมั่นใจให้กับประชาชน ซึ่งสำรวจพบว่าอุปกรณ์อยู่ในมาตรฐานความปลอดภัย รวมถึงมีการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมประสิทธิภาพการจ่ายไฟฟ้า สำหรับอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ MEA มีมาตรฐานความปลอดภัยสูง โดยเฉพาะสายไฟฟ้าบนเสาไฟฟ้านั้นนอกจากจะมีการหุ้มฉนวนเพื่อป้องกันการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้าแล้วยังมีลูกถ้วยที่เป็นฉนวนป้องกันกระแสไฟฟ้าอีกชั้นหนึ่ง ไม่ให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านมาที่เสาไฟฟ้าได้ นอกจากนี้ เสาไฟฟ้าของ MEA ยังมีการติดตั้งสายดินซึ่งช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนมากขึ้น แม้จะมีเหตุสุดวิสัยอุบัติเหตุทำให้เกิดกระแสไฟฟ้ารั่วจากอุปกรณ์ไฟฟ้าก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ที่อยู่ใกล้เคียงเสาไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็นสภาพพื้นที่แห้ง หรือน้ำท่วมถึงก็ตาม 

vlcsnap-2022-10-06-16h26m48s0

ขณะเดียวกัน ผู้ว่าการ MEA สั่งการเร่งสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความปลอดภัยการใช้ไฟฟ้าแก่ประชาชนผ่านช่องทางสื่อสารต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และระดมกำลัง MEA เขต ทั้ง 18 เขต จัดเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนให้ความรู้การใช้ไฟฟ้าในช่วงอุทกภัย ติดตามสถานการณ์ระดับน้ำเฝ้าระวังตรวจสอบเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าที่ติดตั้งบนเสาไฟฟ้าให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัย พร้อมตรวจสอบกระแสไฟฟ้ารั่วของเสาไฟฟ้า เสาโลหะพื้นที่น้ำท่วม และบริเวณเสี่ยงน้ำท่วมขัง รวมถึงการตรวจสอบในพื้นที่สะพานลอยใกล้แนวสายไฟฟ้า สร้างความมั่นใจรวมถึงดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชน โดยล่าสุด ได้ส่งมอบเครื่องตรวจจับไฟฟ้ารั่วในน้ำให้กับจังหวัดนนทบุรี เพื่อนำไปส่งต่อหน่วยงานต่าง ๆ เช่น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) มูลนิธิฯ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำไปใช้สร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่บริการที่ประสบเหตุในสถานการณ์อุทกภัย ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากอันตรายไฟฟ้ารั่ว ที่สามารถตรวจสอบไฟฟ้ารั่วในน้ำเบื้องต้น โดยในอนาคตจะมีแผนในการส่งมอบให้แก่พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบต่อไป

vlcsnap-2022-10-06-16h27m07s9

ทั้งนี้ ผู้ว่าการ MEA มีข้อแนะนำประชาชนในกรณีที่มีแนวโน้มระดับน้ำบริเวณบ้านจะเริ่มท่วมสูงขึ้นจนใกล้ถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าว่า ขอให้รีบดำเนินการย้ายปลั๊กไฟ และอุปกรณ์ไฟฟ้าขึ้นที่สูงให้พ้นจากระดับน้ำท่วมถึงเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่ว และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุด อีกทั้ง สำรวจต้นไม้ที่ปลูกในบริเวณบ้านของตนเอง ให้กิ่งไม้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยไม่ระสายไฟฟ้า เพราะอาจทำให้ไฟฟ้าดับ รวมไปถึงอาจจะทำให้มีกระแสไฟฟ้ารั่วมาตามกิ่งไม้ที่เปียกน้ำจากฝนฟ้าคะนองได้ ในส่วนของห้างร้านที่ติดตั้งป้ายโฆษณา จะต้องตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้างป้ายโฆษณาให้อยู่ในสภาพที่มั่นคง ปลอดภัย พร้อมทั้งควรติดตามข่าวสารสถานการณ์ แจ้งเตือนความปลอดภัย อย่างใกล้ชิด

vlcsnap-2022-10-06-16h26m53s9

หากประชาชนประสบเหตุสาธารณภัย หรือต้องการความช่วยเหลือ จากเหตุสาธารณภัยต่าง ๆ สามารถขอรับความช่วยเหลือได้ที่ สายด่วนนิรภัย โทร. 1784 ได้ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงหากประชาชนในพื้นที่ให้บริการ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ พบเห็นสายไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าของ MEA ชำรุดอยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัย หรือต้องการความช่วยเหลือด้านระบบไฟฟ้ารวมถึงขอเลื่อนเครื่องวัด ฯ สามารถแจ้งการไฟฟ้านครหลวงเขตใกล้บ้าน ทุกเขต หรือแจ้งเหตุผ่านช่องทางออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว ได้ที่ MEA Smart Life Application ดาวน์โหลดฟรี คลิก https://onelink.to/measmartlife หรือช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ได้แก่ Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA, Line : MEA Connect, Twitter: @mea_news รวมถึง MEA Call Center โทร 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

advertisement

คุณอาจสนใจข่าวนี้

ข่าวยอดนิยม