advertisement

กองทัพบก โชว์ผลงานในรอบปีจับยาบ้าได้ 221 ล้านเม็ด สกัดลอบเข้าเมือง 47,000 คน

3 ก.ย. 65

กองทัพบก โชว์ผลงานในปี 2565 เผย จับยาบ้าสูงถึง 221 ล้านเม็ด สกัดลอบเข้าเมือง 47,000 คน ชี้ชัดใช้ศักยภาพอย่างเต็มขีดความสามารถ

เมื่อวันที่ 3 ก.ย.65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.สันติพงศ์ ธรรมปิยะ เสนาธิการทหารบก ในฐานะโฆษกกองทัพบก แถลงถึงการประชุมผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกประจำเดือนกันยายน 2565 โดยเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายในปีงบประมาณ 2565 ซึ่งได้มีการนำเสนอผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของ กรมฝ่ายเสนาธิการและคณะทำงานของกองทัพบก โดยเป็นการนำนโยบายและเจตนารมณ์ของ พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ไปสู่การปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคง รวมทั้งการพัฒนาระบบงานและปรับการบริหารจัดการหน่วยให้มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น

ผู้บัญชาการทหารบก กล่าวถึงภารกิจการสกัดกั้นยาเสพติดในพื้นที่ชายแดนว่าในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา กองกำลังป้องกันชายแดนกองทัพบก สามารถจับกุมยาบ้าได้ถึง 221,292,977, ไอซ์ 3,400 กิโลกรัม, เฮโรอีน 58 กิโลกรัม, คีตามีน 515 กิโลกรัม, ฝิ่น 61 กิโลกรัม และยาอี 4 กิโลกรัม

การสกัดกั้นยาเสพติดได้เป็นจำนวนมากในรอบปีนี้ เป็นตัวชี้วัดได้ว่าการปฏิบัติงานของกองทัพบกและกองกำลังป้องกันชายแดน ได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มขีดความสามารถในการพิทักษ์ปกป้องคนไทย ไม่ให้ยาเสพติดหรือภัยที่เกี่ยวเนื่องมาจากขบวนการยาเสพติดเข้ามาทำร้ายสังคมไทย

ในขณะเดียวกันหากเทียบยาบ้าที่จับได้สูงถึง 221 ล้านเม็ด ยาบ้าจำนวนดังกล่าวอาจสร้างผลกระทบทางลบให้กับประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจและอาชญากรรม ซึ่งผู้บัญชาการทหารบกได้ให้กำลังใจและชื่นชมทุกหน่วยงานของกองทัพบกในปฏิบัติการหยุดยาเสพติดดังกล่าว นอกจากนี้ในเรื่องการสกัดกั้นจับกุมผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ในปี 2565 สามารถจับกุมได้ถึง 47,420 คน ซึ่งมีจำนวนสูงกว่าการจับกุมในปี 2564 ถึง 5 เท่า เป็นผลสัมฤทธิ์จากการลาดตระเวนป้องกันและประสานกับส่วนราชการท้องถิ่น รวมถึงประชาชนอย่างใกล้ชิด ถือเป็นตัวชี้วัดในการปฏิบัติงานอีกด้านหนึ่งในประสิทธิภาพและมาตรการที่เข้มแข็งในการดูแลพื้นที่ชายแดนของกองทัพบก

advertisement

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม