อ๊อฟ - อำนวย นำทีมพา มดดำ - อั้ม อธิชาติ เปิดเส้นทางท่องเที่ยวสายมูเมืองคอน

10 ส.ค. 65

มดดำ - อั้ม อธิชาติ เปิดเส้นทางท่องเที่ยวสายมู จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้ความตั้งใจที่จะ เปิดตลาดการท่องเที่ยว สายมูเตลู

 

สร้างกิจกรรมท่องเที่ยวผ่านรายการ คชาภา พาไปมู เพื่อกระจายรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช อ๊อฟ รวีภัทร์ จิรศักดิ์วัฒนา และ ดร.อำนวย ยุติธรรม นำทีม พาทัพดารานักแสดงสายมู อย่าง มดดำ คชาภา ตันเจริญ,อั้ม อธิชาติ ชุมนา,นนท์ แจ๊คแฟนฉัน, ซัน ประชากร, DJ ปู EFM ,ตูมตาม เดอะสตาร์, เล็ก เจษฎา ฯลฯ

มดดำ คชาภา

ลงพื้นที่ เส้นทางท่องเที่ยวภายใต้ความตั้งใจที่จะ เปิดตลาดการท่องเที่ยว สายมูเตลู และสร้างความหลากหลายของรูปแบบการท่องเที่ยว หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด- 19 ส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวและการดำรงชีวิตของผู้คนทั่วโลก

คชาภา พาไปมู

โดยในภาคการท่องเที่ยวนั้น การแข่งขันทางการตลาดได้เพิ่มสูงขึ้น ผู้ประกอบการต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำธุรกิจใหม่การท่องเที่ยวแบบความเชื่อ มีการรักษาและยกระดับคุณภาพการบริการและนำปัจจัยด้านสุขภาพอนามัยเป็นส่วนสำคัญในการวางแผนการตลาด

คชาภา พาไปมู

สำหรับกิจกรรมประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยว เป็นกิจกรรมที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดนครศรีธรรมราช ไม่ว่าจะเป็นเน็ตไอดอลหรือบล็อกเกอร์ด้านการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง มาเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

มดดำ คชาภา

โดยเฉพาะ วัดยางใหญ่ วัดเจดีย์ วัดนางพญา วัดแม่เจ้าอยู่หัว วัดเขาขุนพนม วัดถลุงทอง วัดสวนขัน วัดพระมหาธาตุ โบสถ์มหาอุตวัดลานสกา ศาลหลักเมือง ศาลพระเสื้อเมือง โบราณสถานโมคลานให้เป็นที่รับรู้ รับทราบในวงกว้าง ส่งเสริมภาพลักษณ์ตลาดการท่องเที่ยวทางความเชื่อ และความศรัทธา การบริการของจังหวัดนครศรีธรรมราชให้มีความโดดเด่นยิ่งขึ้น

มดดำ คชาภา

โดยเฉพาะการสร้างบรรยากาศและกระตุ้นการค้าในเชิงท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ อันจะนำมาซึ่งการสร้างรายได้จากการเพิ่มจำนวนของนักท่องเที่ยว สู่การต่อยอดธุรกิจการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีและต่อเนื่องตลอดปีการท่องเที่ยว

มดดำ คชาภา

มดดำ คชาภา

s__190242953

s__190242999

s__190243001

advertisement

ข่าวฮิตติดเทรนด์

ข่าวบันเทิง เป็นกระแส