close sticky

เยือนนครวาติกัน เนื่องในโอกาสครบ 50 ปี วาติกัน-วัดพระเชตุพน มิตรภาพ 2 ศาสนา

18 มิ.ย. 65

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ได้ประทานเมตตาให้การต้อนรับคณะสงฆ์ และคณะผู้แทนจากวัดพระเชตุพน วิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร ที่นำโดยท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร พร้อมด้วยพระเทพวัชราจารย์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส พระราชรัตนสุนทร ผู้ช่วยเจ้าอาวาส พร้อมด้วยคณะสงฆ์ และนายฐาปน สิริวัฒนภักดี ไวยาวัจกรวัดพระเชตุพนฯ และกรรมการมูลนิธิสิริวัฒนภักดี


1-1655515447144

ร่วมด้วย คณะจากวัดมังกรกมลาวาส เล่งเนยยี่ นำโดยหลวงจีนธรรมรัตจีนประจักษ์ (เย็นงี้) เจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาส (เล่งเนยยี่) และยังร่วมด้วยคณะสงฆ์จากวัดอีกหลายแห่งที่เดินทางมาจากประเทศไทย ในการมาเยือนนครวาติกันเนื่องในโอกาส ครบ 50 ปี วาติกัน-วัดพระเชตุพน มิตรภาพระหว่างสองศาสนา พัฒนาการอีกขั้นของการเดินทางร่วมกันในการสร้างเส้นทางแห่งสันติภาพของโลก เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาคมโลก ทุกเพศ ทุกวัย ทุกชาติ ทุกศาสนายิ่งขึ้นสืบไป ณ นครวาติกัน ประเทศอิตาลี เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565

1-1655515450018

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม