ทุกเสียงคือพลัง! กกต.ยัน เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. สีปากกาไม่ทำให้บัตรเสีย

22 พ.ค. 65

สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง ชี้แจง สีปากกา ไม่ทำให้บัตรเสียในทันที เนื่องจากไม่มีกฎหมายหรือกฎระเบียบฯ กำหนดไว้

วันนี้ (22 พ.ค.65) สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง ชี้แจง กรณีข้อความผู้มีสิทธิออกไปเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. ต้องพกปากกาสีน้ำเงินไปเอง ปากกาสีดำ สีแดงไม่ได้ จะเป็นบัตรเสียทันที ระบุว่า

ตามที่ปรากฏว่ามีข้อความว่า ฟังจากรายการข่าวช่อง NBT เมื่อเช้า เนื่องจากโควิด ทำให้ผู้ที่จะไปกาบัตรเลือกผู้ว่า กทม. ต้องพกปากกาสีน้ำเงินไปเอง ปากกาสีดำ สีแดง ไม่ได้ จะเป็นบัตรเสียทันที และเขาจะให้ใส่เจลแอลกอฮอล์หลายจุด ต้องรอให้มือแห้งก่อน จึงค่อยกาบัตร มิฉะนั้น บัตรอาจเปียก ที่กาไว้อาจเลอะเลือน กลายเป็นบัตรเสียได้ เผยแพรในสื่อสังคมออนไลน์ นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอเรียนว่า หากปรากฎว่ามีการใช้ปากกาสีอื่น ก็มิได้หมายความว่าจะเป็นบัตรเสียในทันที เนื่องจากไม่มีกฎหมายหรือระเบียบฯ ห้ามไว้ ทั้งนี้การพิจารณาลักษณะของบัตรเสียต้องเป็นไปตามมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ.2562 ประกอบระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ข้อ 175 อย่างเคร่งครัด

s__8011780

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม