close sticky

ข่าวดี! ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิด Walk in ฉีดโมเดอร์นา 21 พ.ค.นี้ จนกว่าจะหมด

20 พ.ค. 65

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิดบริการ Walk in ฉีดวัคซีนโมเดอร์นา เข็ม 1-2-3-4 ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ค.นี้ จนกว่าจะหมด

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อได้รับสนับสนุนวัคซีนโมเดอร์นา มาจำนวนหนึ่งจึงเปิดบริการ Walk in (ลงทะเบียน ณ จุดฉีด) วัคซีนโมเดอร์นาเข็มต่างๆดังนี้

• เข็มที่ 1 สำหรับผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนใดมาก่อน จะได้รับเป็นสูตรไขว้ (Mn-Pz) เข็มที่ 1 วัคซีนโมเดอร์นา - เข็มที่ 2 วัคซีนไฟเซอร์ ระยะห่าง 28 วัน

• เข็มที่ 2, 3, 4 วัคซีนโมเดอร์นา โดยระยะห่างขึ้นกับชนิดวัคซีนในเข็มก่อนหน้า

ผู้ที่ต้องการฉีดต้องเป็นผู้มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป สามารถรับบริการได้ที่ประตู 1 ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ค. 2565 เป็นต้นไป เวลา 09.00 - 15.00 น. จนกว่าวัคซีนจะหมด

หมายเหตุ
1. วัคซีนโมเดอร์นา ที่ได้รับสนับสนุนมามีจำนวนจำกัด ศูนย์ฯ จะหยุดให้บริการเมื่อวัคซีนหมด
2. สำหรับผู้ที่จองคิวเข็มที่ 3,4 วัคซีนไฟเซอร์แล้ว สามารถแจ้งความประสงค์ที่เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนเปลี่ยนเป็นวัคซีนโมเดอร์นาได้
3. เข็มกระตุ้น สามารถเลือกรับบริการรูปแบบฉีดเข้ากล้ามเนื้อเต็มโดส, กล้ามเนื้อครึ่งโดส, ชั้นผิวหนัง

283107710_313232754306231_405


ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่