ครม.เคาะงบฯ 2,000 ล้าน ปลดล็อกปัญหา หนี้เกษตรกร

2 มี.ค. 65

ครม. อนุมัติงบกลาง 2,000 ล้านบาท ปลดล็อกปัญหาหนี้เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย 3,425 ราย 

วันที่ 2 มี.ค.65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุม ครม.มีมติอนุมัติงบกลาง 2,000 ล้านบาท ปลดล็อกปัญหาหนี้เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย 3,425 ราย ที่ประชุม ครม. (1 มี.ค. 65) อนุมัติงบกลาง วงเงิน 2,000 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ใช้ส่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรในการพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาความรู้ด้านเกษตรกรรม และการแก้ไขปัญหาของเกษตรกร

แบ่งเป็น การแก้ไขปัญหาหนี้เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย 3,425 ราย วงเงิน 1,500 ล้านบาท การฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 42,034 ราย 776 องค์กร วงเงิน 267.62 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหารสำนักงานฯ ไตรมาสที่ 3 - 4 (งบบุคลากร งบดำเนินงาน) วงเงิน 230.38 ล้านบาท ช่วยให้กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร ให้มีโอกาสฟื้นฟูตนเองในการประกอบอาชีพ เพื่อสร้างรายได้นำไปชำระหนี้ตามกำหนด และทำให้เข้าถึงแหล่งทุน เพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต การตลาด และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- นายกฯ สั่งหน่วยงานเกี่ยวข้องเร่งแก้ หนี้เกษตรกร - ครัวเรือน ยกเป็นวาระสำคัญ
- ครม.เห็นชอบ ยกเว้น ภาษีเงินได้ ต่างชาติ 3 กลุ่ม - บุคคลธรรมดาลดเหลือ 17%
- ครม.เห็นชอบ Air Travel Bubble ไทย – อินเดีย เตรียมเปิดเที่ยวบิน มี.ค.นี้

advertisement

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม