ที่ดินส.ป.ก. 300 ไร่ ทิดสมปอง จนท.ชัยภูมิเผยลงพื้นที่ตรวจสอบแล้ว

8 ก.พ. 65

ความคืบหน้ากรณี ที่ดินส.ป.ก. 300 ไร่ ของ ทิดสมปอง หรือ นาย สมปอง นครไธสง หรือ ทิดสมปอง อดีตพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต ที่ถูก เจ๊ติ๋ม ทีวีพูล หรือ นางพันธุ์ทิพา ศกุณต์ไชย ออกมาเปิดเผยว่ามีหนี้สินกว่า 10 ล้านบาท จากการนำเงินไปกว้านซื้อที่ดิน ส.ป.ก.กว่า 300 ไร่ ในพื้นที่หมู่บ้านมอตาเจ๊ก ต.ห้วยยาง อ.คอนสสาร จ.ชัยภูมิ และ มีสวนยางอยู่ในพื้นที่รอยต่อบ้านโนนนางน้อย ต.ห้วยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ นั้น

ล่าสุด สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ชี้แจงว่า พื้นที่ที่เป็นข่าวเดิมเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูซำผักหนาม (E) ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 538 ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 90 ตอนที่ 81 วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2516 โดย ส.ป.ก. ได้รับที่ดินมาและมีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่อำเภอคอนสาร อำเภอหนองบัวแดง กิ่งอำเภอภักดีชุมพล อำเภอหนองบัวแดง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ อำเภอแก้งคร้อ และอำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2531 ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 105 ตอนที่ 241 ลงวันที่ 31 ธันวาคม 2531 ซึ่งเป็นการประกาศให้อำเภอคอนสารเป็นเขตปฏิรูปที่ดินทั้งอำเภอ

จากนั้นสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิ (ส.ป.ก.ชัยภูมิ) จึงได้เข้าดำเนินการสำรวจรังวัดที่ดินเมื่อปี 2532 และ 2537 เพื่อให้ได้ขอบเขตเนื้อที่ของแปลงที่ดินแต่ละแปลงและรายชื่อผู้ครอบครองที่ดิน ต่อมาในปี 2539 ส.ป.ก. และกรมป่าไม้ ได้ร่วมกันดำเนินการตรวจสอบกันพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูซำผักหนาม (E) จังหวัดชัยภูมิ ในส่วนที่ยังเป็นป่าออกจากเขตปฏิรูปที่ดินตามบันทึกข้อตกลงเพื่อกันคืนพื้นที่ป่าออกจากเขตปฏิรูปที่ดิน (RF) พ.ศ. 2538 ออกมาได้เป็น 2 แปลง คือ RF แปลงที่ 15 เนื้อที่ประมาณ 10,997 ไร่ และ RF แปลงที่ 20 เนื้อที่ประมาณ 4,223 ไร่

ทั้งนี้ เมื่อทราบข่าว ส.ป.ก. ได้มอบหมายให้ ส.ป.ก.ชัยภูมิ ลงพื้นที่ทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงในทันที ซึ่งเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.ชัยภูมิ ได้ลงพื้นที่เมื่อวันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยได้สืบหาข้อมูลเพิ่มเติมจากทั้งผู้ปกครองท้องที่และราษฎรในพื้นที่เกี่ยวกับตำแหน่งและขอบเขตของแปลงที่ดินเทียบกับแผนที่แนวเขตปฏิรูปที่ดิน รวมทั้งตรวจสภาพการทำประโยชน์ในแปลงที่ดินที่เป็นข่าวแล้ว พบว่า ที่ดินส่วนใหญ่อยู่นอกเขตดำเนินการปฏิรูปที่ดิน และมีเพียง 1 แปลง เนื้อที่ประมาณ 7 ไร่ ที่อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน และเกษตรกรผู้ซึ่งได้รับอนุญาตฯ ยังคงทำประโยชน์ในที่ดินด้วยตนเองโดยการปลูกหมากและมะพร้าว

อย่างไรก็ตาม ส.ป.ก. ไม่ได้นิ่งนอนใจและยังคงเดินหน้าตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปจากข้อมูลการร้องเรียนผ่านสื่อมวลชน หนังสือร้องเรียน สายด่วน ส.ป.ก. และการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบตามภารกิจอย่างต่อเนื่อง

ส่วนความเคลื่อนไหวล่าสุด ทิดสมปอง ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊ค สมปอง นครไธสง ว่า เที๊ยวทางบ่สุดเส้น อย่าถอยหลังให่เขาเหยียบ ตายกะตายข้างหน่าพุ่น ให่เขาย่องว่าดี

 ข่าวที่เกี่ยวข้อง
น้องโอลีฟเคลียร์ปมสมปองหลงแม่ค้า แต่"สมพงษ์"ชี้ทิดไม่เหมือนเดิม"ไปไม่ลา" (คลิป)
ศรีสุวรรณ ร้องสอบที่ดิน ทิดสมปอง กว้านซื้อเขตปฏิรูป 300 ไร่ได้อย่างไร
"สมปอง" สวน "ติ๋ม ทีวีพูล" ทุกดอก ลั่นทำงานแลกเงินไม่ขอฟรี พี่ศรีจี้สอบซื้อที่ 300 ไร่ (คลิป)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่