close sticky

รพ.จุฬาลงกรณ์ เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 หรือเข็มที่ 4 ไฟเซอร์-โมเดอร์นา

28 ม.ค. 65

รพ.จุฬาลงกรณ์ เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 หรือเข็มที่ 4 ไฟเซอร์-โมเดอร์นา สำหรับประชาชนที่มีอายุ 12 ปี ขึ้นไป


โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ขอเชิญลงทะเบียนรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิด mRNA เข็มกระตุ้นเข็มที่ 3 หรือเข็มที่ 4 สำหรับประชาชนที่มีอายุ 12 ปี ขึ้นไป (โดยจะปิดรับลงทะเบียนเมื่อมีผู้เข้ามาจองสิทธิ์ครบจำนวนวัคซีนที่ได้รับจัดสรรมา)


สามารถลงทะเบียนเลือกวัน เวลา สถานที่รับบริการวัคซีน โดยอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 👉🏻สแกน QR Code หรือ https://vaccinecenter.kcmh.or.th/


หลังจากท่านได้ลงทะเบียน เลือกวัน เวลา สถานที่เรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับการยืนยันการจองฉีดวัคซีน ขอให้ท่านบันทึกหน้าจอไว้เป็นหลักฐาน และเข้ารับบริการฉีดวัคซีนตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ได้ลงทะเบียนไว้เท่านั้น


272857800_4981885101854323_71


ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่