ทางด่วน ขึ้นราคาเริ่ม 15 ธ.ค. 64 อยากจ่ายเท่าเดิมอีก 1 ปี ต้องซื้อคูปอง เล่มละ 1,000 บาท

23 พ.ย. 64

กรณี ทางด่วน ขึ้นราคา นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า รัฐบาลขอให้ทางบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) พิจารณาให้ความร่วมมือกับภาครัฐ และช่วยเหลือประชาชนโดยการออกมาตรการในการส่งเสริมการตลาดหรือชะลอการขึ้นค่าผ่านทางที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 เพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบต่อการปรับขึ้นค่าผ่านทางในช่วงดังกล่าว กระทรวงคมนาคมจึงได้กำหนดแนวทางในการลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางผ่านทางพิเศษแก่ประชาชน คือ

สำหรับกรณีการปรับอัตราค่าผ่านทางทางพิเศษสายศรีรัช - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ เป็นการปรับขึ้นทุก 5 ปี ตามสัญญา ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 โดยปรับค่าผ่านทางจากอัตรา 50/80/115 บาท เป็น 65/105/150 บาท สำหรับรถประเภท 4 ล้อ รถประเภท 6 - 10 ล้อ และรถมากกว่า 10 ล้อ ซึ่งเป็นไปตามสัญญาสัมปทานการลงทุนในการออกแบบก่อสร้าง บริหาร และการบำรุงรักษาโครงการทางพิเศษฯ กับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)

ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคมจึงได้หารือร่วมกับ กทพ. และ BEM จนได้ข้อยุติ ซึ่ง BEM พร้อมสนับสนุนนโยบายกระทรวงคมนาคม โดยจะจำหน่ายคูปองในราคาค่าผ่านทางเดิม ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 - 30 พฤศจิกายน 2565 ณ อาคารด่านทั้ง 9 แห่ง และสามารถใช้คูปองได้ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2564 - 15 ธันวาคม 2565

อย่างไรก็ตาม คูปองจะจำหน่ายเป็นเล่ม เล่มละ 20 ใบ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 - 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 05.00 - 22.00 น. ณ อาคารด่านทางพิเศษศรีรัช - วงแหวนรอบนอกฯ ทั้ง 9 ด่าน ได้แก่ ด่านฯ บางซื่อ 1 ด่านฯ กำแพงเพชร 2 ด่านฯ สะพานพระราม 7 ด่านฯ บางกรวย ด่านฯ บางพลัด ด่านฯ บางบำหรุ ด่านฯ บรมราชชนนี ด่านฯ ตลิ่งชัน และด่านฯ ฉิมพลี รายละเอียดดังนี้

- คูปองสำหรับรถ 4 ล้อ เล่มละ 1,300 บาท ราคาจำหน่าย 1,000 บาท (ประหยัดได้ 300 บาท)
- คูปองสำหรับรถ 6 - 10 ล้อ เล่มละ 2,100 บาท ราคาจำหน่าย 1,600 บาท (ประหยัดได้ 500 บาท)
- คูปองสำหรับรถมากกว่า 10 ล้อ เล่มละ 3,000 บาท ราคาจำหน่าย 2,300 บาท (ประหยัดได้ 700 บาท)

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ควบคุมทางพิเศษสายศรีรัช - วงแหวนรอบนอกฯ โทร. 0 2555 0255

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

- ของขวัญปีใหม่! คมนาคมให้ ขึ้นทางด่วนฟรี 2 สายทาง ต่อเนื่อง 5 วันติด
- การทางพิเศษเปิดใช้ ทางด่วนฟรี ทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์จนถึงปี 2578
- เคาะแล้ว ใช้คูปองจ่ายค่าทางด่วนสายศรีรัช-วงแหวนฯ ราคาเดิมต่ออีก 1 ปี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่