การทางพิเศษเปิดใช้ ทางด่วนฟรี ทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์จนถึงปี 2578

15 พ.ย. 64

กรณี ทางด่วนฟรี เว็บไซต์ Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ชี้แจ้งประเด็นขึ้นทางด่วนฟรี ทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ จนถึงปี 2578 จากการยืนยันข้อมูลจาก การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม พบว่า ประเด็นดังกล่าวเป็นข่าวจริง

คณะกรรมการ กทพ. มีมติอนุมัติผลการเจรจาข้อยุติพิพาทคดีความ 17 คดี ที่ กทพ. กับบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM แลกกับสัมปทาน 15 ปี 8 เดือนภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บริษัทฯ รับความเสี่ยงรายได้ปริมาณจราจรและค่าใช้จ่ายในการบริหารทั้งหมดแทน กทพ. บริษัทฯ จะแก้ปัญหาการปรับค่าผ่านทางโดยปรับแบบคงที่ทุก 10 ปี กทพ. ยังคงได้ส่วนแบ่งรายได้เท่าเดิมคือ 60% ในโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 1 (ทางพิเศษเฉลิมมหานคร) และโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 โครงข่ายในเขตเมือง (ทางพิเศษศรีรัชส่วน A และ B)

ซึ่งบริษัทฯ ยินดีให้ความร่วมมือในการยกเว้นค่าผ่านทางในวันหยุดราชการประจำปีตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีรวมถึงยกเว้นส่วนลดค่าผ่านทางที่ด่านฯ อาจณรงค์ 1 (จากทางพิเศษฉลองรัชเข้าทางพิเศษเฉลิมมหานคร) เหลือ 25 บาทให้แก่ผู้ใช้ทางพิเศษบริษัทฯ ตกลงลงทุนสร้างทางขึ้น-ลงทางด่วนขั้นที่ 2 บริเวณถนนกำแพงเพชรเพื่อรองรับสถานีบางซื่อ (Grand Station) และทางขึ้นลงจากทางด่วนขั้นที่ 2 ด้านเหนือไปทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกรุงเทพมหานคร และตัดส่วนที่เป็นโครงการทางด่วน 2 ชั้น (Double Deck) จากด่านประชาชื่น-อโศกระยะทาง 17 กิโลเมตรการเจรจายุติข้อพิพาทไม่นำการลงทุนโครงการทางด่วนขั้นที่ 2 หรือ Double Deck มาเกี่ยวข้องเพราะโครงการนี้ยังไม่ผ่านการพิจารณาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA)

ซึ่งจะเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและไม่เกี่ยวข้องกับ ข้อพิพาทที่เกิดขึ้นเพื่อยุติข้อพิพาททั้งหมดคณะทำงานมีการพิจารณาเรื่องของสัญญาที่ต้องมีการแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามการเจรจาระหว่างกันโดยสัญญาสิ้นสุดวันที่ 31 ต.ค. 2578 โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 กทพ. และ BEM ได้ร่วมลงนามในสัญญาโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 (ฉบับแก้ไข) กับ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และลงนามในสัญญาโครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ดถือเป็นอันยุติข้อพิพาททั้งหมดและเกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่ายคือ กทพ. ไม่ต้องเป็นหนี้หรือชำระหนี้บริษัทฯ ก็สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้และที่สำคัญที่สุดประชาชนผู้ใช้ทางพิเศษก็ได้รับประโยชน์

จากการที่ กทพ. และบริษัทฯ ยกเว้นค่าผ่านทางของทางพิเศษในสัญญาทุกสายทางในทุกวันหยุดราชการประจำปีที่ประกาศโดยสำนักนายกรัฐมนตรี อนึ่งปัจจุบัน กทพ. เหลือข้อพิพาทที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดและศาลยังไม่มีคำสั่งอนุญาติให้ถอนฟ้องและจำหน่ายคดีออกจากระบบจำนวน 1 คดี

ทั้งนี้ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) และบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL) ร่วมปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทานฯ โดยยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ ในวันหยุดราชการประจำปีตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน 3 เส้นทาง ได้แก่

- ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ทางด่วนขั้นที่ 1) จำนวน 19 ด่าน
- ทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่ 2) จำนวน 31 ด่าน
- ทางพิเศษอุดรรัถยา (ทางด่วนสายบางปะอิน - ปากเกร็ด) จำนวน 10 ด่าน

และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย สามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.exat.co.th/home/ หรือโทร. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ EXAT Call Center 1543

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

- เคาะแล้ว ใช้คูปองจ่ายค่าทางด่วนสายศรีรัช-วงแหวนฯ ราคาเดิมต่ออีก 1 ปี
- ขึ้น ทางด่วนฟรี 3 สายทาง วันปิยมหาราช 23 ต.ค.นี้
- จีนเปิดสัญจร ทางด่วนสูงที่สุดในโลก 227 กิโลเมตร ระหว่างตำบลน่าชวี - หยางปาจิ่ง

869528

advertisement

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่