เช็ก เงินประกันเกษตรกร สถานะโอนเยียวยา ช่วยชาวนาไม่ได้ต้องทำแบบนี้

17 พ.ย. 64

เช็ก เงินประกันเกษตรกร ความคืบหน้าจาก ธ.ก.ส. หลังจาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ดำเนินการจ่ายเงินตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2564/65 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและป้องกันความเสี่ยงด้านราคาไม่ให้ประสบปัญหาขาดทุน ลดภาระค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลก การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19และอุทกภัย

ทั้งนี้ ตั้งแต่ธกส.เริ่มโอนเงิน มีเกษตรกรเข้ามาปรับสมุดที่ ธ.ก.ส. เป็นจำนวนมาก นอกจากตรวจสอบยอดเงินด้วยการปรับสมุดบัญชีธนาคารแล้ว ยังมีแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile ด้วย ลูกค้าสามารถไปดำเนินการได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา โดยนำสมุดบัญชีเงินฝาก บัตรประชาชน และสมาร์ทโฟน ไปที่ธนาคาร ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถตรวจสอบยอดเงินเข้าบัญชีได้โดยไม่ต้องเดินทางไปยังสาขาธนาคาร เนื่องจากโควิด-19 ยังมีการระบาดอยู่ เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อ

กรณียังไม่ได้เงินประกันรายได้ข้าว ปี 64/65 ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. ระบุว่า พบในเรื่องของลูกค้าปิดบัญชีธนาคารไปแล้ว จึงไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีได้ จึงได้แจ้งให้ลูกค้ามาเปิดบัญชีใหม่ และรอโอนเงินรอบใหม่ โดยขอยืนยันว่าทางธนาคารจะไม่หักเงินใช้หนี้ธนาคารอย่างแน่นอน ยกเว้นแต่เจ้าของบัญชียินยอมนำเงินนั้นใช้หนี้ธนาคารเองเท่านั้น

ส่วนหลักเกณฑ์การจ่ายเงินประกันรายได้ เกษตรกรจะต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/65 กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และต้องแจ้งวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว เพื่อใช้เป็นข้อมูลช่วงเวลาที่เกษตรกรจะได้รับสิทธิชดเชย ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตร จัดส่งข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว จำแนกตามช่วงเวลาที่เก็บเกี่ยวและคำนวณปริมาณผลผลิต โดยใช้พื้นที่ทั้งหมดที่ขึ้นทะเบียนปลูกข้าวแต่ละชนิด คูณผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่เป็นปริมาณผลผลิตที่ต้องชดเชย แต่ต้องไม่เกินปริมาณที่กำหนดไว้ข้างต้น ส่งให้ ธ.ก.ส. เพื่อเป็นข้อมูลในการจ่ายเงิน

อย่างไรก็ตาม ธ.ก.ส. จะดำเนินการจ่ายเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง ภายใน 3 วัน นับจากวันที่ได้รับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงในแต่ละรอบจากคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนด

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- เช็กเลย! ประกันรายได้เกษตรกร ผู้ปลูกข้าว เปิดราคาเกณฑ์กลาง ปี 64/65 ก่อนโอนเงิน 9 พ.ย. นี้

- ตรวจสอบสิทธิ เงินประกันรายได้เกษตรกร chongkho.inbaac.com ผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 ได้เท่าไหร่เช็กเลย

- สินเชื่อ ธ.ก.ส. ดอกเบี้ยต่ำ 20,000 ล้าน ช่วยเกษตรกรประสบอุทกภัย ยอด 5 แสน ผ่อน 15 ปี

advertisement

ข่าวยอดนิยม