เงินเกษตรกร ตรวจสอบสิทธิ เงินประกันรายได้เกษตรกร 2564/65

11 พ.ย. 64

ตรวจสอบสิทธิ เงินเกษตรกร เงินประกันรายได้เกษตรกร chongkho.inbaac.com ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทยอยโอนเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564 /65 กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยประกันรายได้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 5 ชนิด คือ

 

เงินเกษตรกร ประกันรายได้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 5 ชนิด คือ

 

 1. ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน
 2. ข้าวเปลือกหอมมะลินอกเขตพื้นที่ ตันละ 14,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน
 3. ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 10,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน
 4. ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 11,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ตัน
 5. ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน

 

ตรวจสอบสถานะการรับสิทธิ เงินเกษตรกร

 

 • ตรวจสอบสถานะการรับสิทธิ โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ chongkho.inbaac.com
 • กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมกดค้นหา
 • สำหรับผู้ที่ได้รับเงินระบบจะขึ้นข้อมูลว่า “โอนเงินเรียบร้อยแล้ว” โดยจะแสดงชื่อโครงการ, เลขที่บัญชี, วันที่โอน, สาขา ธ.ก.ส. และสถานะ

 

อัปเดตเงินเกษตรกร ล่าสุด

 

กรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการ "ประกันรายได้เกษตรกร" ผู้ปลูกข้าวได้มีมติ ในคราวประชุม ครั้งที่ 17/2565 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เห็นชอบการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 (งวดที่ 30) ดังนี้

 

1. ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประจำวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 รอบที่ 1 (งวดที่ 30) ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 ที่ระบุวันที่ คาดว่าจะเก็บเกี่ยว ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2565 สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่าง ๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ สิ้นสุดฤดูการเก็บเกี่ยว
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 12,652.58 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 11,731.21 บาท
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 9,203.79 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 10,256.88 บาท

 

2. การชดเชยส่วนต่างระหว่าง "ประกันรายได้เกษตรกร" กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงิน งวดที่ 30 ดังนี้

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ สิ้นสุดฤดูการเก็บเกี่ยว
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 1,347.42 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคาสูงกว่าเป้าหมาย
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 796.21 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 1,743.12 บาท

 

ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินได้ทางแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile และจะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าบัญชีผ่าน LINE Official BAAC Family กรณีที่ลูกค้าสมัครใช้บริการ BAAC Connect

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- เช็กเลย! ประกันรายได้เกษตรกร ผู้ปลูกข้าว เปิดราคาเกณฑ์กลาง ปี 64/65 ก่อนโอนเงิน 9 พ.ย. นี้

- เงินประกันรายได้ข้าว จ่ายงวดแรก 9 พ.ย. นี้ ผ่าน ธ.ก.ส. อ้างอิงราคาโครงการประกันรายได้เกษตรกร

- สินเชื่อ ธ.ก.ส. ดอกเบี้ยต่ำ 20,000 ล้าน ช่วยเกษตรกรประสบอุทกภัย ยอด 5 แสน ผ่อน 15 ปี

advertisement

ข่าวยอดนิยม