เช็กเลย! เงินช่วยเหลือเกษตรกร ชดเชยส่วนต่างราคาข้าว ปี 2564/65 งวดที่ 1 มาแล้ว

5 พ.ย. 64

กรณี เงินช่วยเหลือเกษตรกร ชดเชยส่วนต่างราคาข้าว ปี 2564/65 งวดที่ 1 กรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 งวดที่ 1 มีดังนี้

สำหรับการประกาศราคาอ้างอิง นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะประธานอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ได้มีมติ เมื่อวันที่ 29 ต.ค.2564 เห็นชอบการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 หรืองวดที่ 1 เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่างให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 15 ต.ค.2564 สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่าง ๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15% 

748511

ข้าวเปลือกหอมมะลิ 10,864.23 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 4,135.77 บาท ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ 10,407.75 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 3,595.25 บาท ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี 9,947.87 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 1,052.13 บาท ข้าวเปลือกเจ้า 8,065.38 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 1,934.62 บาท ข้าวเปลือกเหนียว 7,662.53 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 4,337.47 บาท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เงินประกันรายได้เกษตรกร ปี 2564/65 งวด 1 ธ.ก.ส. พร้อมโอนให้ ภายใน 3 วัน

เปิดไทม์ไลน์ เงินเยียวยาเกษตรกร จ่ายเงินไร่ละ 1,000 บาท สูงสุด 20,000

เปิดเงื่อนไข เงินช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ 1,000 บาท เช็กสิทธิผ่าน เว็บ chongkho.inbaac.com

698836

695872

advertisement

ข่าวฮิตติดเทรนด์

ข่าวทั่วไป เป็นกระแส