เปิดไทม์ไลน์ เงินเยียวยาเกษตรกร จ่ายเงินไร่ละ 1,000 บาท สูงสุด 20,000

1 พ.ย. 64

ไทม์ไลน์ เงินเยียวยาเกษตรกร 2564 หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้เห็นชอบหลักการ โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 ตามมติ คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) รวมวงเงินทั้งสิ้น 54,972,72 ล้านบาท โดยจ่ายเงินช่วยเหลือให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว โดยล่าสุด ได้เปิดให้มีการเช็คสิทธิแล้ว มีขั้นตอนดังนี้

เข้าเว็บไซต์ chongkho.inbaac.com กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมกดค้นหา ในส่วนของผู้ที่ได้รับเงิน ระบบจะขึ้นข้อมูลว่า "โอนเงินเรียบร้อยแล้ว" โดยจะแสดงชื่อโครงการ, เลขที่บัญชี, วันที่โอน, สาขา ธ.ก.ส. และสถานะ

เงื่อนไขจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนา

- จ่ายเงินเยียวยาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ไร่ละ 1,000 บาท

- จำกัดไม่เกิน 20 ไร่ต่อครัวเรือน หรือไม่เกิน 20,000 บาท

เงื่อนไขจ่ายเงินประกันรายได้ข้าว

โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2564/65 รอบที่ 1 โดยกำหนดราคาและปริมาณประกันรายได้คือ ราคาความชื้นไม่เกิน 15% ไม่เกินครัวเรือนละ 40 ไร่ ยกเว้นข้าวเจ้า ไม่เกิน 50 ไร่ โดยชดเชยเป็นจำนวนตันในแต่ละชนิดข้าว ดังนี้

ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคา 15,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน
ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคา 14,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน
ข้าวเปลือกเจ้า ราคา 10,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน
ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคา 11,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ตัน
ข้าวเปลือกเหนียว ราคา 12,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน

โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1
วงเงิน 13,604 ล้านบาท
ดูแลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวครอบคลุมกว่า 4.68 ล้านคน
โดยประกันรายได้ให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/65 (รอบที่ 1) กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ปลูกข้าวระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 31 ตุลาคม 2564 ยกเว้น
ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน 2564 - 28 กุมภาพันธ์ 2565

เปิดไทม์ไลน์จ่ายเงินโครงการประกันรายได้ 2564/2565

สำหรับเกษตรกร ที่ได้รับเงินงวดแรกที่แจ้งวันเก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 15 ต.ค.64 ต้องรอคำสั่งคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้ฯ ประกาศเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้ฯ หลังจากนี้เป็นระยะเวลา 3 วัน จากนั้น ทาง ธ.ก.ส.โอนเงินให้เกษตรกร ดังนั้น เกษตรกรที่แจ้งวันเก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 15 ต.ค. 64 รับเงินประกันรายได้งวดแรกจาก ธ.ก.ส. วันไหน ต้องรอคณะกรรมการเกณฑ์กลางประกาศออกมาก่อน คาดว่า น่าจะสรุปภายในเดือนตุลาคมนี้ ซึ่งคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้ฯ จะประกาศเกณฑ์กลางอ้างอิงทุกสัปดาห์ 7 วัน และ ประกาศเกณฑ์กลางทุกวันจันทร์ ตั้งแต่งวดที่ 1- งวดที่ 33 ระหว่างวันที่ 15 ต.ค. 64 ถึงวันที่ 27 พ.ค.65

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เปิดเงื่อนไข เงินช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ 1,000 บาท เช็กสิทธิผ่าน เว็บ chongkho.inbaac.com

เงินช่วยเหลือเกษตรกร 2564/ 2565 วิธีเช็กสิทธิ ชาวนารับเงินสูงสุด 20,000 บาท

ประกันรายได้เกษตรกร คลังขอแบ่งจ่าย เนื่องจากวินัยทางการเงิน

advertisement

คุณอาจสนใจข่าวนี้

ข่าวยอดนิยม