close sticky

รับ เปิดประเทศ ภูเก็ต ให้คนไทยเข้าจังหวัดไม่ต้องกักตัวหาก ฉีดวัคซีนครบ

0
12 ต.ค. 64

จากกรณีที่วานนี้ นายกฯ แถลง เปิดประเทศ มีคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 6245/2564 เรื่อง มาตรการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีผลตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง


สาระสำคัญ กำหนดมาตรการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังต่อไปนี้


ข้อ 1. ผู้เดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ทางด่านตรวจท่าฉัตรไชย ทางน้ำ (ท่าเรือ ทุกท่า) ในจังหวัดภูเก็ต และช่องทางภายในประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและให้ถือปฏิบัติ ดังนี้


1) ต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 ชนิด


ซิโนแวค (Sinovac) ครบ 2 เข็ม
ซิโนฟาร์ม (Sinopharm) ครบ 2 เข็ม
แอสตราเซนิกา (AstraZeneca) ครบ 2 เข็ม
ไฟเซอร์ (Pfizer) ครบ 2 เข็ม
โมเดอร์นา (Moderna) ครบ 2 เข็ม
สปุตนิก วี (Sputnik V) ครบ 2 เข็ม


หรือ สูตรไขว้ครบ 2 เข็ม ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด


หรือ ได้รับวัคซีนชนิดจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน (Johnson and Johnson) จำนวน 1 เข็ม มาแล้วเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 14 วัน


หรือ ผู้มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ที่ได้รับวัคซีนชนิดไฟเซอร์ (Pfizer) จำนวน 1 เข็ม มาแล้วเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 14 วัน


หรือ 2) เป็นผู้ที่หายจากอาการป่วยด้วยโรคโควิด – 19 มาแล้วไม่เกิน 90 วัน


หรือ 3) ได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด – 19 ด้วยวิธีการ RT – PCR หรือ ATK (Antigen Test Kit) ที่ยืนยันผลเป็นลบจากสถานพยาบาลหรือห้องปฏิบัติการ และสามารถนำชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) ที่ได้มาตรฐานการรับรองจาก อย. ไปตรวจกับสถานพยาบาลหรือห้องปฏิบัติการ หรือ รพ.สต. นำผลยืนยันเป็นลบมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ใช้ยืนยันผลได้ครั้งละไม่เกิน 7 วัน


ข้อ 2. ผู้เดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ที่ได้รับการยกเว้นตามข้อ 1


1) เด็กอายุไม่เกิน 6 ปี ที่เดินทางมากับผู้ปกครองหรือผู้ดูแล


2) ผู้เดินทางมากับรถฉุกเฉินทางการแพทย์ ผู้ป่วยฉุกเฉิน กู้ชีพ กู้ภัย


ข้อ 3. กรณี นักเรียนนักศึกษาภายในจังหวัดภูเก็ต ที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีน อายุตั้งแต่ 12 ปี จนถึงผู้มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ในระหว่างที่รอเข้ารับการฉีดวัคซีนตามระยะเวลาที่กำหนด และมีความจำเป็นต้องเดินทางผ่านเข้า – ออกจังหวัดภูเก็ต ให้แสดงแสดงบัตรประจำตัวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เมื่อเดินทางผ่านเข้า - ออกจังหวัดภูเก็ต โดยให้โรงพยาบาลของรัฐ หรือ รพ.สต. ในพื้นที่ ทำการตรวจหาเชื้อโควิด - 19 ด้วยวิธีการ ATK (Antigen Test Kit) และออกใบรับรองการตรวจหาเชื้อโควิด - 19 ให้มีผลใช้ได้ครั้งละไม่เกิน 1 เดือน จนกว่าจะได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่กำหนด


ข้อ 4. ให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” และลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.gophuget.com เพื่อแจ้งข้อมูลในการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตล่วงหน้า


ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง


คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 6245/2564 ผู้เดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ทางด่านตรวจท่าฉัตรไชย ทางน้ำ (ท่าเรือ ทุกท่า) ในจังหวัดภูเก็ต และช่องทางภายในประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและให้ถือปฏิบัติ ดังนี้ ( มีผลตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง)


อายุไม่เกิน 6 ปี ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องมีผลตรวจหาเชื้อโควิด – 19 สามารถเข้า-ออก ได้ตามปกติ (เดินทางมากับผู้ปกครองหรือผู้ดูแล)


อายุระหว่าง 7 - 12 ปี ต้องได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด – 19 ด้วยวิธีการ RT – PCR หรือ ATK (Antigen Test Kit) ใช้ยืนยันผลได้ครั้งละไม่เกิน 7 วัน


อายุระหว่าง 12 - 18 ปี ต้องที่ได้รับวัคซีนชนิดไฟเซอร์ (Pfizer) จำนวน 1 เข็ม มาแล้วอย่างน้อย 14 วัน หรือ กรณี นักเรียนนักศึกษาภายในจังหวัดภูเก็ต ที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีน อายุตั้งแต่ 12 ปี จนถึงผู้มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ในระหว่างที่รอเข้ารับการฉีดวัคซีนตามระยะเวลาที่กำหนด และมีความจำเป็นต้องเดินทางผ่านเข้า – ออกจังหวัดภูเก็ต ให้แสดงแสดงบัตรประจำตัวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เมื่อเดินทางผ่านเข้า - ออกจังหวัดภูเก็ต โดยให้โรงพยาบาลของรัฐ หรือ รพ.สต. ในพื้นที่ ทำการตรวจหาเชื้อโควิด - 19 ด้วยวิธีการ ATK (Antigen Test Kit) และออกใบรับรองการตรวจหาเชื้อโควิด - 19 ให้มีผลใช้ได้ครั้งละไม่เกิน 1 เดือน หรือ ได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด – 19 ด้วยวิธีการ RT – PCR หรือ ATK (Antigen Test Kit) ใช้ยืนยันผลได้ครั้งละไม่เกิน 7 วัน


อายุ 18 ปีขึ้นไป ต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 ตามที่จังหวัดกำหนด หรือ ได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด – 19 ด้วยวิธีการ RT – PCR หรือ ATK (Antigen Test Kit) ใช้ยืนยันผลได้ครั้งละไม่เกิน 7 วัน


ผู้ที่หายจากอาการป่วยด้วยโรคโควิด – 19 มาแล้วไม่เกิน 90 วัน แสดงหลักฐาน สามารถเข้า-ออก ได้ 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


- ภูเก็ต ขายแอลกอฮอล์ - เล่นดนตรีสดได้ พร้อมเปิดประเทศเฟส 1 นำร่อง 4 จังหวัด
- ซิโนแวค 2 เข็มฉีด บูสเตอร์โดส 24 ก.ย. นี้ ส่วน ภูเก็ต เริ่มฉีดเข็ม 3 แบบเข้าผิวหนัง
- ปลาวาฬ อิสสระ แจงที่ดิน ศรีพันวา ภูเก็ต ถูกกฏหมาย หลัง วีระ ยื่น ดีเอสไอ สอบ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่