close sticky

ปลาวาฬ อิสสระ แจงที่ดิน ศรีพันวา ภูเก็ต ถูกกฏหมาย หลัง วีระ ยื่น ดีเอสไอ สอบ

0
28 ก.ย. 64

ปลาวาฬ อิสสระ หรือ ไฮโซปลาวาฬ นายวรสิทธิ อิสสระ กรรมการผู้จัดการ ศรีพันวา ภูเก็ต เปิดเผยถึงกรณีที่ นายวีระ สมความคิด เลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอรัปชั่น ยื่นหนังสือต่อ ดีเอสไอ ให้ตรวจสอบที่ตั้งของ "ศรีพันวา" ตามประมวลกฎหมายอาญาที่ดิน เป็นคดีพิเศษ หลังเกิดกระแสในโลกออนไลน์ตั้งคำถามถึงความถูกต้องของที่ดินดังกล่าว ว่า


ขอยืนยันว่าโรงแรมศรีพันวา ภูเก็ต มีการออกเอกสารสิทธิที่ดินถูกต้องหมด โดยทางบริษัท ชาญอิสสระ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด จะมีการออกจดหมายชี้แจงประเด็นนี้ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบด้วย ส่วนจะดำเนินการส่วนไหนเพิ่มเติมนอกเหนือจากการออกจดหมายชี้แจง ก็ต้องรอดูอีกที สำหรับประเด็นที่มีการระบุว่ามีการใช้ประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการกระทำความผิดฐานฟอกเงินนั้น ขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริงตามที่มีคนออกมาเรียกร้อง


สำหรับเรื่องนี้ถ้าหากตนทำผิดจริง ผมคงซื้อตั๋วเครื่องบินหนีไปที่อื่นแล้ว แต่นี่ผมยังอยู่ จึงขอยืนยันว่าเราทำถูกต้องทุกอย่าง


ส่วน นางวิไล อินทกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชาญอิสสระ รีท แมเนจเมนท์ จำกัด ได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ตามที่บริษัท ชาญอิสสระ รีท แมเนจเมนท์ จำกัด (CIRM) ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา (SRIPANWA หรือ กองทรัสต์) ได้รับทราบข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เรื่องกรมสอบสวนคดีพิเศษแจ้งผลการดำเนินการตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิในโครงการศรีพันวาต่อเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชั่น เมื่อวันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564 โดยเนื้อหาในข่าวดังกล่าวแจ้งว่า กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ตรวจสอบเอกสารสิทธิที่ดินจำนวน 8 แปลง และไม่มีเอกสารสิทธิจำนวน 1 แปลง ซึ่งไม่ได้ระบุเลขที่เอกสารสิทธิ โดยใช้วิธีอ่าน แปล ตีความ และวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศแล้ว สรุปผลการตรวจสอบว่า “อาจเป็นการออกเอกสารสิทธิที่ดินโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย” และส่งผลการดำเนินการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาต่อไปนั้น


CIRM ขอเรียนชี้แจงว่า จากเนื้อหาในข่าว เป็นเรื่องที่กรมสอบสวนคดีพิเศษแจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ที่ร้องขอให้ตรวจสอบได้ทราบซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นเพียงการพิจารณาและความเห็นของกรมสอบสวนคดีพิเศษในเบื้องต้นเท่านั้น ยังไม่ใช่การสรุปและตัดสินว่ามีบุคคลใดได้กระทำผิดในเรื่องใด หรือข้อกฎหมายใดๆ อีกทั้งยังไม่ได้มีการระบุว่า ที่ดินที่อ้างถึงเป็นที่ดินในส่วนที่กองทรัสต์ SRIPANWA เข้าลงทุนหรือไม่และการสืบสวนดังกล่าวยังไม่ใช่คดีความผิดทางอาญาที่เป็นคดีพิเศษที่จะต้องดำเนินการใดๆ ตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 ต่อไป กรมสอบสวนคดีพิเศษจึงได้พิจารณายุติเรื่องการสอบสวน และส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


อย่างไรก็ตาม ทางบริษัท ชาญอิสสระเรสซิเดนซ์ จำกัด ในฐานะผู้พัฒนาโครงการศรีพันวา อยู่ระหว่างการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอทราบข้อมูลที่ดินที่ถูกกล่าวอ้างถึง หลังจากได้ข้อมูลที่ชัดเจน กองทรัสต์ SRIPANWA จะแจ้งความคืบหน้าให้ผู้ถือหน่วยทราบต่อไป


อนึ่ง เมื่อเดือนกันยายน และ ตุลาคม พ.ศ.2563 เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมที่ดิน กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ปลัดจังหวัดภูเก็ต และตัวแทนที่ดินภูเก็ตได้เข้าสำรวจโครงการศรีพันวาและตรวจสอบเอกสารสิทธิทั้งหมดและได้ให้การยืนยันต่อสาธารณชนและรวมถึงเข้าชี้แจงและยืนยันต่อคณะกรรมาธิการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎรว่าเอกสารสิทธิในโครงการศรีพันวาออกมาโดยถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งยังมีการครอบครองโดยประชาชนและเปลี่ยนมือมาหลายรายก่อนมาถึงบริษัท ชาญอิสสระ เรสซิเดนซ์ จำกัด เจ้าของโครงการ และโครงการศรีพันวาไม่ได้ตั้งอยู่ในที่ดินของรัฐทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นที่ดินในเขตป่าไม้หรืออุทยานแห่งชาติ หรือที่ราชพัสดุตลอดจนไม่ทับซ้อนกับที่ดินหน่วยงานใด และกรมสอบสวนคดีพิเศษได้เข้าตรวจสอบและแถลงข่าวจากการเข้าสำรวจโครงการในช่วงเดียวกันว่า ที่ดินดังกล่าวไม่ได้อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าไม้ถาวร ป่าชายเลน และอุทยานแห่งชาติเช่นกัน


ในส่วนของ กองทรัสต์ SRIPANWA ขอยืนยันว่า ปัจจุบันโครงการศรีพันวายังเปิดดำเนินการตามปกติและไม่ได้รับผลกระทบใด กองทรัสต์จะติดตามและประเมินข้อมูลร่วมกับ บริษัท ชาญอิสสระ เรสซิเดนซ์ จำกัด อย่างใกล้ชิด และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาในเรื่องดังกล่าวอย่างเต็มที่รวมถึงแจ้งความคืบหน้าให้ผู้ถือหน่วยทราบต่อไป


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


- "ศรีพันวา" เตรียมรับ 70 เศรษฐีนานาชาติเข้าวิลล่า กักตัว 5 วัน
- ปลาวาฬ เจ้าของ ศรีพันวา ประสบอุบัติเหตุรถชน เจ็บสาหัส
- กรมที่ดิน-ป่าไม้ยืนยัน "ศรีพันวา" ครอบครองที่ดินถูกต้อง ไม่อยู่ในเขตป่า

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม