เมเจอร์ฯ ร่วมกับ การบินไทย เชิญชวนประชาชนไทยร่วมจารึกประวัติศาสตร์

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ร่วมกับ การบินไทย เชิญชวนประชาชนไทยร่วมจารึกประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกผ่านภาพยนตร์ประกอบบทเพลงสรรเสริญพระบารมี ชุด “พระปฐมบรมราชโองการ” ที่โรงภาพยนตร์ควอเทียร์ ซีเนอาร์ต และโรงภาพยนตร์ระบบ IMAX,4DX

นับเป็นความปลื้มปีติของประชาชนไทยที่ได้มีโอกาสชื่นชมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ถือเป็นวันประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่ง อีกทั้งพระองค์ได้ทรงพระราชทานพระปฐมบรมราชโองการว่า “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” นำมาซึ่งความปีติแก่คนไทยเป็นอย่างยิ่ง เนื่องในวาระโอกาสอันสำคัญยิ่งนี้ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ร่วมกับ การบินไทย จัดทำภาพยนตร์ประกอบบทเพลงสรรเสริญพระบารมี ชุด “พระปฐมบรมราชโองการ”ขึ้น เพื่อร่วมจารึกเหตุการณ์สำคัญในหน้าประวัติศาสตร์ชาติไทยให้เก็บไว้เป็นส่วนหนึ่งในห้วงความทรงจำในหัวใจคนไทยตลอดไป

กิตติพงษ์ สารสมบูรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาด และสร้างตราผลิตภัณฑ์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เมื่อวันที่ 2-6 พฤษภาคม ที่ผ่านมาถือเป็นพระราชพิธีครั้งประวัติศาสตร์ที่ต้องจารึกไว้ในหัวใจของคนไทยทุกคนที่มีโอกาสได้เห็นพิธีการอันสมพระเกียรติ และเป็นมงคลของแผ่นดิน ด้วยเหตุนี้การบินไทยในฐานะสายการบินแห่งชาติมีความประสงค์ที่จะบันทึกช่วงเวลาสำคัญในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกไว้ จึงได้ร่วมมือกับเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ซึ่งเป็นผู้นำตลาดโรงภาพยนตร์ในประเทศไทยจัดทำภาพยนตร์ประกอบบทเพลงสรรเสริญพระบารมี ชุด “พระปฐมบรมราชโองการ” ขึ้นเพื่อร่วมจารึกเหตุการณ์สำคัญในหน้าประวัติศาสตร์ชาติไทย ที่ผ่านมาเราได้จัดทำมาต่อเนื่องเป็นเวลา 4 ปี ซึ่งในแต่ละปีภาพยนตร์ประกอบบทเพลงสรรเสริญพระบารมีของเราก็จะมีความพิเศษที่แตกต่างกันออกไป และสำหรับชุดนี้เราได้ประมวลภาพเหตุการณ์ลำดับขั้นตอนรวมทั้งพิธีการต่างๆ อันทรงคุณค่า และศักดิ์สิทธิ์ของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก นอกจากนี้ ยังได้อัญเชิญพระปฐมบรมราชโองการที่พระองค์ได้ทรงพระราชทานไว้นำมาซึ่งความปลื้มปีติให้ปวงชนชาวไทยทั้งแผ่นดิน มาอยู่ในภาพยนตร์ประกอบบทเพลงสรรเสริญพระบารมีชุดดังกล่าว เรียกว่างดงาม และประทับใจอย่างที่ต้องจารึก และจดจำไปชั่วชีวิตครับ”

ด้าน สุรเชษฐ์ อัศวเรืองอนันต์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสื่อโฆษณา บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การยืนถวายความเคารพบทเพลงสรรเสริญพระบารมีในโรงภาพยนตร์ ถือเป็นขนบธรรมเนียมสำคัญที่ปฏิบัติกันมายาวนานต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายความเคารพต่อองค์พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ ก่อนที่จะเริ่มฉายภาพยนตร์หรือการแสดงใดๆ ด้วยเหตุผลดังกล่าว เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จึงมีการจัดทำภาพยนตร์ประกอบบทเพลงสรรเสริญพระบารมีมาอย่างต่อเนื่องโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวมพลังคนไทยแสดงความจงรักภักดี เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตลอดจนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และในครั้งนี้ผมในนามเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป มีความยินดี และรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมกับการบินไทยสร้างภาพยนตร์ประกอบบทเพลงสรรเสริญพระบารมี ชุด “พระปฐมบรมราชโองการ” ขึ้น สำหรับความพิเศษของ

ภาพยนตร์ประกอบบทเพลงสรรเสริญพระบารมีชุดนี้ คือ การประมวลภาพเหตุการณ์ประวัติศาสตร์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่นำมาแห่งความสุข และสร้างความปลื้มปีติให้ปวงชนชาวไทยทั้งแผ่นดิน รวมทั้งพระปฐมบรมราชโองการที่พระองค์ทรงพระราชทานให้คนไทยนำมาซึ่งความปลื้มปีติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ นอกจากจะได้รับชมพระราชพิธีที่วิจิตรงดงามอลังการตามแบบโบราณราชประเพณีแล้ว ยังมีโอกาสได้ชื่นชมพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรีอีกด้วยครับ สำหรับภาพยนตร์ประกอบบทเพลงสรรเสริญพระบารมีชุดดังกล่าวจะเผยแพร่ผ่านโรงภาพยนตร์ควอเทีย ซีเนอาร์ต จำนวน 8 โรง, โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ จำนวน 13 โรง ประกอบไปด้วย โรงภาพยนตร์ระบบ IMAX จำนวน 4 โรง และระบบ 4DX จำนวน 9 โรง ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไปครับ”

ภายในงานได้จัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่ 2-6 พฤษภาคม 2562 ซึ่งทุกภาพล้วนเป็นเหตุการณ์สำคัญครั้งประวัติศาสตร์ที่ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี ซึ่งได้ประกอบพระราชพิธีอย่างสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติสืบมา และเป็นภาพที่คนไทยไม่เคยเห็นในรอบ 70 ปี มาจัดแสดง ณ บริเวณด้านหน้าโรงภาพยนตร์ควอเทียร์ ซีเนอาร์ต ชั้น 4 ศูนย์การค้า ดิเอ็มควอเทียร์ ทั้งยังได้พูดคุยกับนางเอกสาวคนดัง ณิชา-ณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์ ในฐานะที่เป็นพสกนิกรชาวไทยที่อาศัยอยู่ภายใต้พระบรมโพธิสมภาร รวมทั้งความรู้สึกครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้มีโอกาสเห็นพระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่ยิ่งใหญ่ นอกจากนี้แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนทุกท่านจะได้รับชมภาพยนตร์ประกอบบทเพลงสรรเสริญพระบารมีชุด “พระปฐมบรมราชโองการ” เป็นครั้งแรกผ่านโรงภาพยนตร์ควอเทียร์ ซีเนอาร์ต พร้อมรวมพลังแห่งความจงรักภักดีเปล่งเสียงขอพระองค์ทรงพระเจริญยั่งยืนนานให้พร้อมเพรียงกัน

เชิญชวนพสกนิกรชาวไทยร่วมจารึกประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกผ่านภาพยนตร์ประกอบบทเพลงสรรเสริญพระบารมี ชุด “พระปฐมบรมราชโองการ” ที่โรงภาพยนตร์ควอเทียร์ ซีเนอาร์ต และโรงภาพยนตร์ระบบ IMAX, 4DX ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป.

keyboard_arrow_up