ททท. เชิญสื่อมวลชนร่วมงาน TTM+ 2019 ท่องเที่ยวเมืองรองอย่างยั่งยืน

5 มิถุนายน 2562 ณ Ocean Marina Yacht Ctub เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี นายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นประธานในงานแถลงข่าวแก่สื่อมวลชนไทยและสื่อมวลชนจาก 26 ประเทศทั่วโลกที่เข้าร่วมงาน Thailand Travel Mart Plus 2019 (TTM+ 2019) พร้อมผลักดันนโยบายดึงต่างชาติเที่ยวเมืองรอง 55 จังหวัด ควบคู่ส่งเสริมการท่องเที่ยวยั่งยืน

      

งาน TTM+ 2019 ททท. จัดขึ้นในวันที่ 5-7 มิถุนายน 2562 ณ Ocean Marina Yacht Club เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ภายใต้แนวคิด “New Shades of Emerging Destinations” ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ททท. ที่มุ่งขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม หรือ “Preferred Destination” อย่างยั่งยืน โดยในปี 2019 นี้ ททท. ได้นำเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพผ่านประสบการณ์การท่องเที่ยวท้องถิ่นและการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบผ่านโครงการต่างๆ เช่น กิจกรรม “Travel Thailand in Style, Reduce Plastic Waste” และสารคดีชุด “The Seasons” ที่ใช้ความสวยงามของธรรมชาติและวิถีชีวิตกระตุ้นให้ผู้คนเกิดจิตสำนึกและความรับผิดชอบ

 

สำหรับโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง ถือเป็นทางเลือกให้แก่นักท่องเที่ยวที่ต้องการหลบหนีความแออัดตามเมืองหลัก หรือเป็นกลุ่มที่ค้นหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ เพื่อซึมซับความหลากหลายทั้งด้านวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต โดยที่ผ่านมา ททท. มีแคมเปญ “12 เมื่องต้องห้าม…พลาด” และ “12 เมืองต้องห้าม…พลาดพลัส” เพื่อสร้างงานและรายได้จากการท่องเที่ยวให้กระจายไปทั่วประเทศ ขยายจากเมืองหลักไปยังเมืองรองและชุมชนท้องถิ่น สร้างความสมดุลรวมถึงความยั่งยืนทางการท่องเที่ยว ซึ่งขณะนี้ได้ขยายไปสู่เมืองรองรวม 55 จังหวัด ในปีที่ผ่านมาเมืองรองหลายแห่งก็ได้มีการตอบรับที่ดีจากนักท่องเที่ยว อาทิ เชียงราย ตราด สุโขทัย หนองคาย แม่ฮ่องสอน และตรัง

 

ซึ่งถ้าดูจากสถิติในปี 2018 จะเห็นได้ว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยมากขึ้นกว่า 38 ล้านคน จากปี 2017 สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวถึง 62 พันล้านบาท ซึ่งจำนวนนั้นเป็นเมืองรอง 6 ล้านคน/ครั้ง หรือเติบโตร้อยละ 4.95 เมื่อเทียบกับ ปี 2017 ทำให้ทาง ททท. เชื่อมั่นถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องของแหล่งท่องเที่ยวเมืองรอง และเป็นส่วนสำคัญที่จะส่งเสริมให้การท่องเที่ยวไทยไปถึงเป้าหมายรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ 2.21 ล้านล้านบาทภายในปี 2019 ได้อย่างแน่นอน

keyboard_arrow_up