โพลชี้ครบรอบ 3 ปี รัฐบาล ‘บิ๊กตู่’ เศรษฐกิจแย่ลง ไม่มีการชุมนุมประท้วง-ปราบทุจริต ดีขึ้น

เมื่อวันที่ 20 พ.ค. “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้เปิดเผยสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศจำนวนทั้งสิ้น 1,264 คน ระหว่างวันที่ 15-19 พฤษภาคม 2560 ในหัวข้อ  ‘3 ปีรัฐบาล อะไรดีขึ้น? อะไรแย่ลง?’ เนื่องจากที่รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา บริหารประเทศจะครบ 3 ปี ในวันที่ 22 พ.ค.นี้ การประเมินผล การดำเนินงานของรัฐบาลจึงเป็นเรื่องปกติที่จะต้องมีและหลีกเลี่ยงไม่ได้ ถึงแม้ว่าจะเหลือเวลาอีก 1 ปี ก่อนจะมีการเลือกตั้งก็ตาม รัฐบาลเองก็ควรเปิดกว้างรับฟังเสียงวิพากษ์วิจารณ์ทั้งในแง่บวกและลบ เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาและสร้างผลงานอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป สรุปผลได้ดังนี้

เมื่อถามว่า ประชาชนคิดว่า 3 ปี ภายใต้การบริหารของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ อะไรดีขึ้นบ้าง อันดับ 1 ได้แก่การควบคุมดูแลไม่ให้มีการชุมนุมประท้วง และการเคลื่อนไหวต่างๆ เป็นจำนวน 73.81% ส่วนอันดับ 2 การปราบปรามทุจริตคอรัปชั่น  71.84% ขณะที่อันดับ 3 การจัดระเบียบสังคม/ทวงคืนผืนป่า 66.06% ด้านอันดับ 4 การทำงานตามโรดแมป การตัดสินใจเด็ดขาด 55.30% และอันดับ 5 การปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ /การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 52.85%

เมื่อถามว่า ประชาชนคิดว่า 3 ปี ภายใต้การบริหารของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ อะไรแย่ลงบ้าง อันดับ 1 คือ สภาพเศรษฐกิจ ราคาสินค้าอุปโภคบริโภค/ชีวิตความเป็นอยู่ เป็นจำนวน 77.06% ในขณะที่อันดับ 2 ได้แก่การบังคับใช้กฎหมาย การจำกัดสิทธิเสรีภาพ  72.39% ส่วนอันดับ 3 คือราคาและผลผลิตทางการเกษตร 69.30% อันดับ 4  การบริหารบ้านเมือง /การใช้งบประมาณ 60.76% และอันดับ 5 ได้แก่การก่อเหตุรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้  57.91%

เมื่อถามว่า เหลือเวลาอีก 1 ปี ก่อนจะมีการเลือกตั้ง ประชาชนอยากให้รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ทำอะไรบ้าง พบว่าอันดับ 1 คือเร่งพัฒนาเศรษฐกิจให้ดีขึ้น แก้ไขปัญหาปากท้อง จำนวน 83.70% ส่วนอันดับ 2  ช่วยเหลือดูแลสวัสดิการต่างๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล ช่วยเหลือคนตกงาน ว่างงาน 82.75% ด้านอันดับ 3 คือการปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นให้ลดลง 74.37% ในขณะที่อันดับ 4 คือให้เดินหน้าบริหารบ้านเมืองตามโรดแมปต่อไป 71.52% และอันดับ 5 คือแก้ไขกฎหมายที่สำคัญ ๆ พิจารณาบทลงโทษให้เหมาะสม เป็นธรรม 70.97%

ข้อมูลจาก สวนดุสิตโพล

keyboard_arrow_up