ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิด “วังบางขุนพรหม” ให้เข้าชมฟรี!! เริ่ม 1 มิ.ย.นี้ เป็นต้นไป

ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดบริการให้ประชานทั่วไปเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ “วังบางขุนพรหม” ชมความงดงามของสถาปัตยกรรมที่มีอายุกว่า 100 ปี ที่ในอดีตเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต

ภายในยังมีนิทรรศการและเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการเงินตราไทย รวมถึงปะวัติการดำเนินงานของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อแสดงถึงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม ให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ตระหนักถึงคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมให้ได้ศึกษากันอีกด้วย

ซึ่งปัจจุบันพิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย ตั้งอยู่ในตำหนักใหญ่ วังบางขุนพรหม และตำหนักใหญ่วังเทวะเวสม์ ภายในบริเวณธนาคารแห่งประเทศไทย ถนนสามเสน แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ซึ่งจะเปิดให้เข้าชมทุกวันจันทร์-วันศุกร์ : เวลา 9.00 – 16.00 น. ให้บริการเป็นหมู่คณะ โดยจองวันเข้าชมล่วงหน้า และทำหนังสือขออนุญาตเข้าชม, และวันเสาร์ 10.30 – 16.00 น. ให้บริการประชาชนทั่วไป โดยไม่ต้องจองล่วงหน้า (หยุดวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) จองการเข้าชมและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2283 5286, 0-2283-6723, 0-2283-6152

keyboard_arrow_up