กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระซังเมืองแพร่ส่อแววเลิกเลี้ยง หลังได้รับผลจากค่าธรรมเนียมรายปี

วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 . นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนายนิกร ยะกะจาย ป้องกันจังหวัดแพร่ , นางสาวมณีรัตน์ บุญอำนวยโชค นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาแพร่ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ เข้ารับหนังสือยื่นถึงนายกรัฐมนตรีผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่/ผอ.ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ เรื่อง ขอให้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2560 และได้ประชุมรับฟังปัญหาและแนวทางการแก้ไขของกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังจังหวัดแพร่ นำโดยนายสมบูรณ์ ใจเศษ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยผู้แทนกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ และอ่างเก็บน้ำแม่ถาง อำเภอร้องกวาง จำนวนประมาณ 50 คน ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่

โดยกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังฯ ขอให้รัฐบาลโปรดพิจารณาขยายระยะเวลาการบังคับใช้ พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2560 กรณีผู้ล่วงล้ำลำน้ำจะต้องขึ้นทะเบียนฯ ภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ขอให้ขยายระยะเวลาไปอีกอย่างน้อย 1 ปี

จากการประชุมแก้ไขปัญหา นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ มอบหมายให้สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาแพร่ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชี้แจงและสร้างความเข้าใจแก่กลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังอย่างทั่วถึง กรณีมีกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มเกษตรกรฯ โดยจะประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจในพื้นที่อำเภอร้องกวาง ในวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ เทศบาลตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

นายวิทยา อินทราวุฒิ อายุ 53 ปี บ้านเลขที่ 99/3 ม. 3 ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่ เล่าว่า ตนเองผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง ตำบลป่าแมต กลุ่มย่อยประกอบอาชีพเลี้ยงปลาเป็นอาชีพเสริม ไม่ได้มีฐานะร่ำรวยและตนเอง เลี้ยงปลาอยู่บริเวณแม่น้ำยมจำนวน 3 บ่อ ต้นทุนต่อบ่อ30000 บาท และยังะต้องเสียค่าตอบแทนรายปีในอัตราไม่น้อยกว่า ตารางเมตรละ 50 บาท หรือหากดำเนินเป็นธุรกิจต้องจ่ายเป็นสองเท่า ซึ่งตนต้องเสียค่าถึง 1250 บาทต่อบ่อซึ่งการเลี้ยงปลานั้นไม่ได้มีกำไรมากมายซึ่งบ่อหนึ่งจะใช้เวลาในการเลี้ยง 5 เดือนและได้กำไรประมาณ 10000บาทหากต้องเสียค่าธรรมรายปีที่สูงตนเองได้คุยกับกลุ่มสมาชิกว่าจะเลิกเลี้ยงปลาทั้ง 44 ครอบครัว รวมจำนวนกระชังทั้งสิ้น 461 กระซังเพราะไม่สามารถดำเนินต่อไปไหว

keyboard_arrow_up