คุมเข้มเดือนรอมฎอน! ปัตตานีประชุมวางมาตรการณ์รักษาความปลอดภัยครู

หน่วยงานด้านความมั่นคงต้องเพิ่มมาตรการเข้มข้นป้องกันในช่วงใกล้เข้าเดือนถือศีลอดของชาวไทยมุสลิม ขณะที่จังหวัดปัตตานี ประชุมเตรียมพร้อมการรักษาความปลอดภัยครูในช่วงเปิดเทอม

นายพงศ์เทพ ไข่มุกค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการรักษาความปลอดภัยครู บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษาจังหวัดปัตตานี เตรียมความพร้อม ในช่วงเปิดเทอม 16 พฤษภาคมนี้ โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ผู้แทนครู และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ปรับแผนรักษาความปลอดภัยครูให้มีความปลอดภัยสูงสุดโดยให้โรงเรียน ครู เป็นศูนย์กลาง และให้มีการบูรณาการหน่วยกำลังทั้ง 3 ฝ่าย ที่จะต้องดูแลความปลอดภัยครู ตั้งแต่บ้าน บ้านพัก เส้นทาง และขณะทำการสอนตลอด 24 ชั่วโมง

ขณะเดียวกัน หน่วยงานด้านความมั่นคงต้องเพิ่มมาตรการเข้มข้นป้องกันในช่วงใกล้เข้าเดือนถือศีอดของชาวไทยมุสลิม เจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงต้องเพิ่มความเข้มข้นในการเฝ้าระวังป้องกันเหตุร้ายไม่ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ 4 อำเภอรอยต่อ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงพื้นที่ทางเศรษฐกิจอย่างอำเภอหาดใหญ่ อำเภอสะเดา และ อำเภอเมือง ของจังหวัดสงขลาในช่วงระยะนี้ ซึ่งใกล้เข้าสู่เดือนถือศีลอด หรือเดือนรอมฎอนของชาวมุสลิม ซึ่งอาจจะมีความพยายามลอบก่อเหตุร้าย ตามความเชื่อที่ไม่ถูกต้องของแนวร่วมก่อความไม่สงบ

โดยได้เน้นย้ำมาตรการเพิ่มความถี่ในการตรวจสอบรถยนต์ รถจักรยานยนต์ที่เดินทางผ่านด่านตรวจความมั่นคง โดยเฉพาะการเรียกตรวจสอบและบันทึกประวัติตัวบุคคลที่ต้องสงสัย ร่วมป้องกันเหตุไม่สงบไม่ให้เกิดขึ้นในพื้นที่

นอกจากนั้นยังได้มีการเสริมกำลังเครือข่ายภาคประชาชนเข้าร่วมประจำด่านตรวจความมั่นคง รวมถึงด่านในเส้นทางสายรอง และประสานข้อมูลร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชน ร่วมแจ้งเบาะแสหากพบสิ่งของและบุคคลต้องสงสัยเข้ามาในพื้นที่

keyboard_arrow_up