กทม. แจ้งปิดการจราจรพร้อมเปิดช่องทางเบี่ยง แก้ไขปัญหาน้ำท่วมโซนกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก เริ่ม 15 มิ.ย.นี้ เป็นต้นไป

กรุงเทพมหานคร ตระหนักถึงปัญหาการจราจรที่จะเกิดขึ้นจากการปิดการจราจรและเปิดใช้ช่องทางเบี่ยงดังกล่าว โดยได้จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการปิดการจราจรประสานงานกับสถานีตำรวจเจ้าของพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและวางแผนการหลีกเลี่ยงเส้นทางล่วงหน้า 1 เดือน

รวมทั้งจัดแผนการจราจรเส้นทางสายหลักและสายรอง อาทิ ถนนสุขุมวิท, ถนนศรีนครินทร์, ถนนวชิรธรรมสาธิต, ถนนบางนา-ตราด, ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9, ซอยอุดมสุข 42 และซอยอุดมสุข 56 เพื่ออำนวยความสะดวกบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง โดยได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อให้เกิดผลกระทบกับประชาชน นอกจากนี้ยังมีแผนการติดตั้งกล้อง CCTV บริเวณที่ปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนอุดมสุข และเชื่อมสัญญาณไปที่ บก.02 และ สน.บางนา เพื่อติดตามและสำรวจการจราจรบริเวณดังกล่าวอีกด้วย
โดยจะปิดเส้นทางการจราจรและเปิดช่องทางเบี่ยงบนถนนอุดมสุขช่วงจากถนนศรีนครินทร์ถึงถนนสุขุมวิท ตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย.นี้ เป็นต้นไป เพื่อก่อสร้างปล่องรับน้ำของอุโมงค์ระบายน้ำบึงหนองบอน จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ บริเวณปากซอยอุดมสุข 42 ปากซอยอุดมสุข 56 และบริเวณสะพานข้ามคลองเคล็ด ตามโครงก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา

keyboard_arrow_up