ไม่เกี่ยวมะเร็ง!! อ.เจษฎา เฉลยที่มาวงรอบไข่แดงเป็นสีเขียว สาเหตุจาก…ต้มนานเกินไป

กลายเป็นอีกคลิปที่ถูกแชร์ต่อๆ กันเป็นจำนวนมากในโลกออนไลน์ เกี่ยวกับคลิปจากรายการทีวี ที่นำไข่มาต้มในเวลาต่างกัน และพบว่าฟองที่ต้มไปนานกว่า 10 นาที มีส่วนที่รอบๆ ไข่แดงเริ่มเป็นสีเขียว โดยพิธีกรในรายการบอกว่า…เป็นไข่ต้มที่อันตราย ก่อมะเร็งได้

ล่าสุด รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ชี้แจงผ่านเฟซบุ๊ก Jessada Denduangboripant ว่า…ไข่ต้มนาน จนไข่แดงมีสีเขียว … ไม่ได้ก่อมะเร็งครับ

ทั้งนี้ อ.เจษฎ์ ได้อธิบายว่า ส่วนสีเขียวที่อยู่รอบๆ ไข่แดงนั้น เกิดจากการที่ต้มไข่นานเกินไป จนทำให้ธาตุซัลเฟอร์ (กำมะถัน) และไฮโดรเจนตามธรรมชาติในไข่ขาว ทำปฏิกิริยากันเกิดเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ขึ้น แล้วไฮโดรเจนซัลไฟด์นี้ไปทำปฏิกิริยากับธาตุเหล็กตามธรรรมชาติในไข่แดง เกิดเป็นสารประกอบสีเขียวอมเทา ชื่อ เฟอรัสซัลไฟด์ (ferrous sulfide) หรืออีกชื่อคือ ไอรอนซัลไฟด์ (iron sulfide) ซึ่งไม่ใช่สารอันตราย หรือก่อมะเร็ง อย่างที่ว่าแต่อย่างใด

keyboard_arrow_up