‘DSI’ ร่อนหนังสือแจง! รื้อ ‘คดีครูจอมทรัพย์’ ตามคำร้องขอรองปลัดกระทรวงยุติธรรม

กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือดีเอสไอ ชี้แจงกรณีเจ้าหน้าที่ดีเอสไอที่เกี่ยวข้องในการรื้อฟื้น “คดีครูจอมทรัพย์” บางคนอาจมีความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ

วันที่ 12 ธ.ค.60 ภายหลัง พลตำรวจเอก วิระชัย ทรงเมตตา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 10 ธ.ค.ที่ผ่านมา ว่า เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษที่เกี่ยวข้องในการรื้อฟื้นคดี ครูจอมทรัพย์ แสนเมืองโคตร บางคน อาจมีความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ เนื่องจากมีรายงานวิเคราะห์การจับเท็จของกรมสอบสวนคดีพิเศษที่มีการจับเท็จและวิเคราะห์บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการขอรื้อฟื้นคดี ครูจอมทรัพย์ฯ พบว่ามีการว่าจ้างให้การอันเป็นเท็จ เพื่อช่วยเหลือครูจอมทรัพย์ฯ ว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ แต่ยังมีความพยายามผลักดันเพื่อรื้อฟื้นคดีครูจอมทรัพย์ฯ ต่อไป นั้นกรมสอบสวนคดีพิเศษขอชี้แจงดังนี้

– การช่วยเหลือครูจอมทรัพย์ฯ ในการรื้อฟื้นคดี เป็นการดำเนินการของศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม มีรองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ ที่ผ่านมามีการร้องขอให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษบางคนไปช่วยปฏิบัติงานที่ศูนย์ดังกล่าวโดยอยู่ในบังคับบัญชาของรองปลัดกระทรวงยุติธรรม ตามที่เคยชี้แจงไปแล้ว

– กรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากรองปลัดกระทรวงยุติธรรม ขอนำบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการขอรื้อฟื้นคดีครูจอมทรัพย์ฯ เข้าเครื่องจับเท็จของกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อวิเคราะห์คำให้การในเบื้องต้น โดยดำเนินการช่วงวันที่ 1 – 3 กุมภาพันธ์ 2560 และกรมสอบสวนคดีพิเศษได้มีหนังสือส่งผลการวิเคราะห์ดังกล่าวให้กระทรวงยุติธรรมทราบเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 การใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวเป็นเรื่องของกระทรวงยุติธรรมที่จะพิจารณา เนื่องจากมิใช่คดีพิเศษที่จะอยู่ในความรับผิดชอบของกรมสอบสวนคดีพิเศษ

– การทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการรื้อฟื้นคดีครูจอมทรัพย์ฯ นั้น กระทรวงยุติธรรมได้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้ว ขอให้รอผลการพิจารณาของกระทรวงเพื่อให้เกิดความชัดเจน

– เพื่อให้ความจริงปรากฏ กรมสอบสวนคดีพิเศษพร้อมสนับสนุนการดำเนินการทั้งในส่วนกระทรวงยุติธรรมและตำรวจให้เป็นไปตามกฎหมาย

keyboard_arrow_up