รัชกาลที่ 10 โปรดเกล้าฯ พิมพ์หนังสือสวดมนต์พระราชทานแก่ ปชช.ในพิธีมหามงคล

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พิมพ์หนังสือสวดมนต์พระราชทานแก่ประชาชนในพิธีมหามงคล พร้อมทรงออกแบบหนังสือสวดมนต์ ประกอบภาพวาดฝีพระหัตถ์ด้วยพระองค์เอง 

เมื่อวันที่ 22 พ.ย.60 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ พระราชทานแก่ผู้มาร่วมพิธีสวดมนต์ในพิธีมหามงคล โดยได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณ ให้เชิญอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ภาพวาดฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลายพระหัตถ์ “สืบสานรักษา ต่อยอด สร้างความสุข ร่วมกัน” และข้อความ สืบสานพระราชปณิธาน “ธรรมราชินี” ซึ่งทรงออกแบบหน้าปกหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ดังกล่าวด้วยพระองค์เอง และพระราชทานพระปรมาภิไธย ลงวันที่ 25 พ.ย.2560


นอกจากนี้ ทรงให้เพิ่มเติมพระบรมฉายาลักษณ์และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต รัชกาลที่ 6 เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกันสวดมนต์ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 25 พ.ย.2560 เวลา 18.00 น. ณ พระลานพระราชวังดุสิต

ทั้งนี้ ประชาชนยังสามารถดาวน์โหลดบทเจริญพระพุทธมนต์ได้ที่เว็บไชต์กรมประชาสัมพันธ์ www.prd.go.th พร้อมรับชมและร่วมสวดมนต์พร้อมกันได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเอ็นบีที, ไทย ทีวี โกลบอล เน็ตเวิร์ค (ทีจีเอ็น), ช่องเอ็นบีที เวิลด์ หรือรับฟังการถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศ

keyboard_arrow_up