ทั่วประเทศถวายความอาลัย ประกอบพิธีลอยเถ้าดอกไม้จันทน์ ในแหล่งน้ำสำคัญแต่ละจังหวัด

เมื่อวันที่ 26 ต.ค. 59 ทั่วประเทศเปิดให้ประชาชนถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนารถบพิตร วันนี้ (27 ต.ค. 60) แต่ละจังหวัดได้ประกอบพิธีอัญเชิญเถ้าดอกไม้จันทน์ ทำพิธีลอยเถ้าดอกไม้จันทน์ในแหล่งน้ำสำคัญในแต่ละจังหวัด

ที่จ. นครพนม นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยหน่วยงานข้าราชการ นักเรียนนักศึกษาและพสกนิกรจ.นครพนม ประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีอัญเชิญพระโกศบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์และถุงบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์ไปลอยอังคารในแม่น้ำโขง เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร จากนั้นอัญเชิญโคมตะเกียงไปเก็บรักษาไว้ ณ หอเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี ต.หนองญาติ อ.เมืองนครพนม และอัญเชิญพระนพปฎลสุวรรณฉัตรไปเก็บไว้ณวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนมต่อไป

พิธีลอยเถ้าดอกไม้จันทน์ในแม่น้ำโขง จ.นครพนม

ที่จ.อุทัยธานี อัญเชิญเถ้าดอกไม้จันทน์ณจิตกาธาน พระเมรุมาศจำลอง วัดสังกัสรัตนคีรี อ.เมือง จ.อุทัยธานี และประกอบพิธีทำบุญ โดยมีพระสงฆ์สมณศักดิ์ 9 รูป ประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์ จากนั้นนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจ.อุทัยธานี ได้อัญเชิญเถ้าดอกไม้จันทน์ออกจากวัดสังกัสรัตนคีรี ไปยังบริเวณลานสุพรรณิการ์ ริมแม่น้ำสะแกกรัง หน้าศาลากลางจ.อุทัยธานี เพื่อประกอบพิธีลอยเถ้าดอกไม้จันทน์ลงสู่แม่น้ำสะแกกรังแม่น้ำสายหลักที่หล่อเลี้ยงชีวิตของชาวอุทัยธานี โดยมีหน่วยงานข้าราชการพร้อมพสกนิกรและจิตอาสาเฉพาะกิจชาวอุทัยธานีจำนวนร่วมพิธี

พิธีลอยเถ้าดอกไม้จันทน์ในแม่น้ำสะแกกรัง จ.อุทัยธานี

ที่จ.แม่ฮ่องสอน นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยหน่วยงานข้าราชการ จัดขบวนเรือยนต์จำนวน 9 ลำ อันเชิญพระโกศบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์และถุงบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์ จากท่าเรือบ้านท่าโป่งแดงล่องไปตามลำแม่น้ำปายประกอบพิธีลอยเถ้าดอกไม้จันทน์ในลำน้ำปาย บริเวณหน้าโครงการธนาคารฟืนศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ (ท่าโป่งแดง) บ้านท่าโป่งแดง ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน โดยมีข้าราชการประชาชนนั่งรอรับเสด็จริมฝั่งแม่น้ำปายเพื่อส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสู่สวรรคาลัย

ทั้งนี้ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ (ท่าโป่งแดง) ตั้เป็นศูนย์โครงการตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 มีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2522 เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ ให้ประชาชนได้ศึกษาเกี่ยวกับการใช้ชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

พิธีลอยเถ้าดอกไม้จันทน์ในแม่น้ำปาย จ.แม่ฮ่องสอน

ที่จ.เพชรบูรณ์ นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระโกศบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์ และถุงบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์ ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร หลังทำพิธีอัญเชิญไฟหลวงเผาดอกไม้จันทน์ที่พระจิตกาธานทั้งหมด โดยเสร็จสิ้นในวันที่ 27 ต.ค. 60 เมื่อเวลา 03.00 น. ลงเรือ จำนวน 3 ลำ ที่บริเวณท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมาร จากนั้นลอยเรือออกไปกลางแม่น้ำป่าสัก พร้อมทำพิธีลอยเถ้าดอกไม้จันทน์ทั้งหมดลงในแม่น้ำป่าสัก โดยมีพระศรีพัชโรดม เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และภายหลังเสร็จสิ้นพิธีจึงนำพระโกศถุงบรรจุมาเก็บรักษาไว้

พิธีลอยเถ้าดอกไม้จันทน์ในแม่น้ำป่าสัก จ.เพชรบูรณ์

ที่จ.มหาสารคาม นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัด หน่วยงานราชการและประชาชน ร่วมพิธีอัญเชิญพระโกศบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์ และถุงบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร โดยผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการอัญเชิญพระโกศเถ้าดอกไม้จันทน์ลงเรือไปยังกลางแม่น้ำชี เรือแล่นวนซ้าย 3 รอบ ก่อนจะลอยเถ้าอังคารและโรยดอกไม้เครื่องบูชาตามลำดับ

พิธีลอยเถ้าดอกไม้จันทน์ในแม่น้ำชี จ.มหาสารคาม

ที่จ.พะเยา นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธีอัญเชิญเถ้าดอกไม้จันทน์ ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ไปประกอบพิธีลอยเถ้าดอกไม้จันทน์ ณ ล่องลำน้ำอิง กลางกว๊านพะเยา โดยมีหน่วยงานข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนชาวจังหวัดพะเยาร่วมในพิธี พร้อมกันนี้จะนำโคมตะเกียง พระโกศบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์ และถุงบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์ ไปเก็บไปไว้ในสถานที่ที่เหมาะสมต่อไป

พิธีลอยเถ้าดอกไม้จันทน์ในกว๊านพะเยา จ.พะเยา

ที่จ.ลำปาง นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปางร่วมประกอบพิธีอัญเชิญพระโกศและถุงบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์ ลงเรือท่าน้ำวังจำนวน 3 ลำ ก่อนที่จะทำการวนเรือกลางแม่น้ำวังจำนวน 3 รอบ และเริ่มพิธีลอยเถ้าดอกไม้จันทน์และถุงบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์กลางแม่น้ำวัง จากนั้นจึงได้อัญเชิญพระโกศขึ้นจากเรือและเคลื่อนขบวนอัญเชิญพระโกศไปประดิษฐานที่วัดพระแก้วดอนเต้าพระอารามหลวงต่อไป

พิธีลอยเถ้าดอกไม้จันทน์ในแม่น้ำวัง จ.ลำปาง

 

keyboard_arrow_up