สมพระเกียรติ การแสดงโขนหน้าพระที่นั่งทรงธรรม ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง รัชกาลที่ 9

วันที่ 26 ตุลาคม 2560 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีการจัดแสดงมหรสพทั้งหมด 3 เวทีหลักจัดแสดง ตั้งแต่เวลา 18.00 น.ของวันที่ 26 ต.ค.จนถึงเวลา 06.00 น.ของวันที่ 27 ต.ค. ซึ่งถือเป็นสุดยอดการแสดงที่รวมศิลปินหลากหลาย ตั้งแต่ศิลปินแห่งชาติ ศิลปินพื้นบ้าน เพื่อให้งานครั้งนี้มีความสมบูรณ์ ยิ่งใหญ่สมพระเกียรติอย่างสูงสุด

โดยเริ่มการแสดงรายการแรกคือการแสดงโขนหน้าพระที่นั่งทรงธรรม จัดแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุดพระรามข้ามสมุทร-ยกรบ-รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ใช้ผู้แสดงจากสำนักการสังกีต กรมศิลปากร นักเรียน นักศึกษาจากสถาบันบัณฑิตศิลป์ และวิทยาลัยนาฏศิลป์ทั่วประเทศทั้ง 12 แห่ง

นอกจากนี้ การแสดงมหรสพ นอกราชวัตร บนเวทีด้านทิศเหนือสนามหลวง ที่ให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมได้ การแสดงส่วนนี้ มี 3 เวที ซึ่งเวทีที่ 1 การแสดงหนังใหญ่เบิกหน้าพระ การแสดงโขนหน้าจอ และโขนชักรอก เรื่องรามเกียรติ์ สำหรับเวทีที่ 2 การแสดงละคร เรื่องพระมหาชนก, อิเหนา, มโนราห์ การแสดงหุ่นหลวง หุ่นกระบอก ส่วนเวทีที่ 3 การบรรเลงดนตรีสากลและการแสดงบัลเล่ต์เรื่องมโนห์รา เป็นการบรรเลงและขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพลงเทิดพระเกียรติ บทเพลงที่ประพันธ์ขึ้นเพื่อถวายอาลัย และบทเพลงที่สื่อความหมายสอดคล้องกับการแสดงแต่ละองก์

ทั้งนี้ การแสดงมหรสพสมโภชในงานออกพระเมรุ ถือเป็นประเพณีที่มีมาแต่ครั้งโบราณ โดยมีจุดประสงค์ให้ประชาชนชม และถือว่าเป็นงานออกทุกข์ในเวลาเดียวกัน

 

keyboard_arrow_up