กทม.สั่งเตรียมพร้อมรับมือปริมาณน้ำฝน เพื่อไม่ให้เกิด ‘น้ำท่วมขังรอการระบาย’

นายจักรพันธ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมรับมือปริมาณน้ำฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยได้หารือกับสำนักการระบายน้ำ ร่วมกับสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โดยสั่งการให้สำนักการระบายน้ำ รายงานสภาพอากาศให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบทุกต้นชั่วโมง เพื่อให้ทราบข้อมูลว่ามีฝนเข้ามาในพื้นที่เขตนั้น ๆ หรือไม่ หากพบว่ามีฝนเข้ามาในพื้นที่ หรือคาดว่าฝนจะตก ทุกหน่วยต้องลงพื้นที่ก่อนฝนจะตก

ส่วนกรณีที่ฝนตกลงมาแล้ว สำนักการระบายน้ำจะต้องรายงานผลอย่างต่อเนื่อง และเข้าแก้ปัญหาน้ำท่วมขังทันที ซึ่งระบบระบายน้ำที่กรุงเทพมหานคร ที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นในระบบท่อ คลอง เครื่องสูบน้ำประมาณ 2,000 เครื่อง อุโมงค์ขนาดใหญ่ 7 อุโมงค์ จะเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้การระบายน้ำมีความรวดเร็ว

โดยสิ่งสำคัญที่เน้นย้ำให้ทุกหน่วยปฏิบัติ คือ ต้องรายงานสถานการณ์ก่อนฝนตก รวมทั้งต้องแจ้งให้ประชาชนทราบ และรายงานพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมขัง เพื่อให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทาง.

keyboard_arrow_up