มหาดไทยสั่งทุกอำเภอทั่วไทยเตรียมสถานที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพ ‘ในหลวง ร.๙’

นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย สั่งการให้ทุกอำเภอทั้ง 878 แห่งทั่วประเทศ จัดหาสถานที่เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมถวายพระเพลิงพระบรมศพ พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นจิตอาสาทำดอกไม้จันทน์ ตลอดจนร่วมกันปลูก ดอกดาวเรืองสีเหลือง อันเป็นสีประจำพระองค์รัชกาลที่ 9 และพระราชวงศ์จักรี เพื่อให้ทั่วประเทศอยู่ในบรรยากาศของการแสดงความอาลัย

นอกจากนี้ กระทรวงมหาดไทยได้ประสานกลุ่มอาชีพทำดอกไม้จันทน์ เพื่อจัดเตรียมวัสดุธรรมชาติในพื้นที่ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง อาทิ เปลือกข้าวโพด ผักตบชวา ใบตองแห้ง ใบยางพารา และกระดาษสา รวมทั้งเตรียมวิทยากรสำหรับการฝึกสอนการทำดอกไม้จันทน์ซึ่งมี 36 แบบ ตามที่กระทรวงมหาดไทยเห็นชอบ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบและวิธีการจัดทำดอกไม้จันทน์ได้ที่เว็บไซต์ของกรมการพัฒนาชุมชน www.cdd.go.th

ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ทุกจังหวัดและทุกอำเภอ นำดอกไม้จันทน์ที่ทำเป็นดอกไม้สัญลักษณ์ประจำจังหวัดแห่งละ 1 ช่อ ส่งเข้ามายังส่วนกลางเพื่อใช้ในพระราชพิธีด้วย

ขณะเดียวกัน ประชาชนที่อยู่ในต่างจังหวัดก็จะมีส่วนร่วมกับพิธีในส่วนกลาง ณ ท้องสนามหลวงได้ด้วย เพื่อให้เห็นถึงความจงรักภักดีของพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศ โดยจะมีการถ่ายทอดสัญญาณในพระราชพิธีฯ จากกรุงเทพฯ ไปยังสถานที่ในส่วนภูมิภาค.

keyboard_arrow_up