เชียงใหม่ผวา พบเด็กชายบินจากอู่ฮั่น ไข้สูง คุมเข้มส่ง รพ.

ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ คัดกรองพบผู้ป่วยต้องสงสัยโรคปอดอักเสบ บินตรงจากเมืองอู่ฮั่น
รายแรกเป็นเด็กชาย มีไข้สูง 38.2 องศาเซลเซียส ต้องแยกตัวตรวจละเอียดตามขั้นตอนควบคุมโรค  

จากกรณีพบผู้ป่วยโรคปอดอักเสบด้วยเชื้อไวรัสตัวใหม่จำนวนมากที่เมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน โดยไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจน
ส่งผลให้ต้องมีการเฝ้าระวังและคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากเมืองอู่ฮั่นอย่างเข้มงวด

ซึ่งในส่วนของท่าอากาศยานเชียงใหม่นั้น เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ พร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ทำการติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายหรือเทอร์โมสแกน และเจ้าหน้าที่ทำการตรวจคัดกรองผู้โดยสารเที่ยวบินตรงจากเมืองอู่ฮั่นมายังท่าอากาศยานเชียงใหม่

กระทั่งวันนี้ (21ม.ค.63) เจ้าหน้าที่ ทำการคัดกรองผู้โดยสารจำนวน 120 คน จากเมืองอู่ฮั่นเที่ยวบิน CA707 พบเด็กชาย 1 คนที่ไข้สูงอุณหภูมิ 38.2 องศาเซลเซียส เบื้องต้นจึงต้องนำตัวเข้าสู่กระบวนการของกระทรวงสาธารณสุข โดยจะทำการคัดกรอง และแยกตัว เพื่อนำส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลนครพิงค์ ที่มีการจัดห้องควบคุมเฉพาะไว้เพื่อการตรวจรักษา หากตรวจพบว่าป่วยด้วยเชื้อที่สามารถระบุชนิดได้ก็จะรักษาตามปกติ ยกเว้นในกรณีที่ตรวจไม่พบสาเหตุจึงจะแยกรักษาตามอาการต่อไป

keyboard_arrow_up