เปิดสถิติตลอด 27 ปี ว่า “พระโค” เลือกกินอะไรในวันพืชมงคลมากที่สุด

ในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ มีการเสี่ยงทายของกิน 7 ชนิดตั้งเลี้ยงพระโค ได้แก่ ข้าวเปลือก ข้าวโพด ถั่วเขียว งา หญ้า น้ำ และเหล้า เมื่อพระโคกินของสิ่งใด โหรหลวงจะได้ถวายคำพยากรณ์ออกมา โดยของกินแต่ละอย่างจะมีความหมายในการทำนายแตกต่างกันไป

หากพระโคเลือกกิน “ข้าวเปลือก” หรือ “ข้าวโพด” พยากรณ์ว่า ธัญญาหาร ผลาหาร จะบริบูรณ์ดี
หากพระโคเลือกกิน “ถั่ว” หรือ “งา” พยากรณ์ว่า ผลาหาร ภักษาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี
หากพระโคเลือกกิน “เหล้า” พยากรณ์ว่า การคมนาคมจะสะดวกขึ้น การค้าขายกับต่างประเทศจะดีขึ้น เศรษฐกิจจะรุ่งเรือง
หากพระโคเลือกกิน “น้ำ” หรือ “หญ้า” พยากรณ์ว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี

แม้จะไม่มีการเก็บข้อมูลว่าคำทำนายจากอาหารที่พระโคกินเข้าไปนั้นจริงตามคำพยากรณ์หรือไม่ แต่จากการรวบรวมข้อมูลการเลือกกินอาหาร 7 อย่างของพระโคตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบัน ทำให้พบข้อมูลที่น่าสนใจว่า อาหารส่วนใหญ่ที่พระโคเลือกกินในการเสี่ยงทาย คือ หญ้า ซึ่งเป็นอาหารตามธรรมชาติของวัวซะเป็นส่วนใหญ่

พ.ศ.2540 – พระโคกิน ข้าวโพด น้ำ
พ.ศ.2541 – พระโคกิน ข้าวเปลือก เหล้า
พ.ศ.2542 – พระโคกิน ถั่ว หญ้า
พ.ศ.2543 – พระโคกิน ถั่ว หญ้า น้ำ
พ.ศ.2544 – พระโคกิน ถั่ว หญ้า
พ.ศ.2545 – พระโคกิน ข้าวเปลือก เหล้า
พ.ศ.2546 – พระโคกิน ข้าวเปลือก หญ้า เหล้า
พ.ศ.2547 – พระโคกิน ข้าวโพด หญ้า
พ.ศ.2548 – พระโคกิน ข้าวโพด ถั่ว งา หญ้า
พ.ศ.2549 – พระโคกิน หญ้า
พ.ศ.2546 – พระโคกิน ข้าวเปลือก หญ้า เหล้า
พ.ศ.2547 – พระโคกิน ข้าวโพด หญ้า
พ.ศ.2548 – พระโคกิน ข้าวโพด ถั่วงา หญ้า
พ.ศ.2549 – พระโคกิน หญ้า
พ.ศ.2550 – พระโคกิน ข้าวเปลือก ข้าวโพด หญ้า
พ.ศ.2551 – พระโคกิน ข้าวเปลือก หญ้า
พ.ศ.2552 – พระโคกิน งา หญ้า
พ.ศ.2553 – พระโคกิน หญ้า
พ.ศ.2554 – พระโคกิน หญ้า เหล้า
พ.ศ.2555 – พระโคกิน หญ้า
พ.ศ.2556 – พระโคกิน ข้าวโพด หญ้า
พ.ศ.2557 – พระโคกิน หญ้า น้ำ
พ.ศ.2558 – พระโคกิน หญ้า
พ.ศ.2559 – พระโคกิน ข้าวเปลือก ข้าวโพด งา หญ้า เหล้า น้ำ
พ.ศ.2560 – พระโคกิน ข้าวเปลือก ข้าวโพด หญ้า
พ.ศ.2561 – พระโคกิน น้ำ หญ้า เหล้า
พ.ศ.2562 – พระโคกิน ข้าวเปลือก น้ำ หญ้า

keyboard_arrow_up