“ศรีสุวรรณ” ร้อง กกต.11 ส.ส.อนาคตใหม่ ถือหุ้นสื่อ เผย พท.-พปชร. เข้าข่ายด้วย!

“ศรีสุวรรณ” ร้อง กกต.11ส.ส.อนาคตใหม่ ถือหุ้นสื่อ เข้าข่ายลักษณะต้องห้าม เผย พบ ส.ส. เพื่อไทย-พลังประชารัฐ เข้าข่ายด้วย เตรียมร้อง กกต.สัปดาห์นี้ ยันฟ้องทุกพรรค ไม่เลือกปฏิบัติ

วันนี้ (29 เม.ย.62) ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เดินทางเข้ายื่นคำร้องต่อ กกต. หลังพบว่ามีผู้สมัคร ส.ส.ทั้งเเบบบัญชีรายชื่อ เเละเเบบเเบ่งเขต ของพรรคอนาคตใหม่ 11 คน เข้าข่ายลักษณะต้องห้าม เพื่อขอให้ กกต.ระงับการประกาศรับรอง ส.ส.เเละเพิกถอนสิทธิการสมัครรับเลือกตั้ง

นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า ได้รับการแจ้งข้อมูลมาจากประชาชนเป็นจำนวนมากเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนของผู้สมัครรับเลือกตั้งและว่าที่ ส.ส. ของพรรคอนาคตใหม่ ซึ่งเมื่อตรวจสอบยืนยันกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยตรวจสอบหนังสือบริคณห์สนธิ ทะเบียนนิติบุคคล รวมถึงวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดแล้วพบว่า มีผู้สมัครรับเลือกตั้งและว่าที่ สส. ของพรรคอนาคตใหม่จำนวน 11 รายปรากฎเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชน ซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตาม ม.98(3) ของรัฐธรรมนูญ 2560 ประกอบ ม.42(3) แห่ง พรป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง สส. 2561

ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมฯจำต้องทำความจริงให้ปรากฏเพื่อให้เป็นบรรทัดฐาน สำหรับนักการเมืองที่จะเข้ามาสู่ระบบการเมืองของไทย ต้องไม่มีข้อเคลือบแคลงสงสัย และอยู่ภายใต้การบังคับใช้ของกฎหมายอย่างเคร่งครัด ในเรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคตหลังจากที่ กกต. มีกำหนดจะประกาศรับรองผลการเลือกตั้งไม่ต่กว่า ร้อยละ 95 ในวันที่ 9 พ.ค.61 นี้

สมาคมฯจึงนำความพร้อมทั้งพยานหลักฐานของผู้สมัครรับเลือกตั้งและว่าที่ ส.ส. ของพรรคอนาคตใหม่ทั้ง 11 คน ไปยื่นคำร้องต่อ กกต. เพื่อระงับการประกาศผลและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งพร้อมลงโทษตาม มาตรา 151 ของ พรป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. 2561 ที่บัญญัติไว้ชัดเจนว่า “ผู้ใดรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้สมัครรับเลือกตั้งหรือทําหนังสือยินยอม ให้พรรคการเมืองเสนอรายชื่อเพื่อสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000 – 200,000 บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนด 20 ปี” ด้วย

อย่างไรก็ตาม นอกจากพรรคอนาคตใหม่เเล้ว ยังพบว่าผู้สมัคร ส.ส.ของพรรคอื่น ถือหุ้นสื่อด้วยเช่นกัน เบื้องต้นที่พบ พรรคพลังประชารัฐ 2-3คน เเละพรรคเพื่อไทย 3-4คน ซึ่งตนจะรวบรวมหลักฐาน เพื่อยื่นร้องต่อกกต.ในวันพฤหัสบดี ที่2พฤษภาคมนี้ นอกจากนี้กำลังตรวจสอบพรรคการเมืองอื่นๆ ว่ากระทำการเข้าข่ายด้วยหรือไม่ หากพบก็จะดำเนินการร้อง กกต.ทันที ยืนยันจะร้องทุกพรรค โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ

สำหรับรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.ทั้ง 11 คน ของพรรคอนาคตใหม่ ประกอบด้วย

1.นายธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ ผู้สมัคร ส.ส.เเบบบัญชีรายชื่อลำดับที่ 9
2.นายวินท์ สุธีรชัย ผู้สมัคร ส.ส.เเบบบัญชีรายชื่อลำดับที่ 19
3.นายคาราม พลพรกลาง ผู้สมัคร ส.ส.เเบบบัญชีรายชื่อลำดับที่ 26
4.นายวรภพ วิริยะโรจน์ ผู้สมัคร ส.ส.เเบบบัญชีรายชื่อลำดับที่ 38
5.นายวรกร ฤทัยวาณิชกุล ผู้สมัคร ส.ส.เเบบบัญชีรายชื่อลำดับที่ 71
6.นายฐิติกันต์ ฐิติพฤฒิกุล ผู้สมัคร ส.ส.เเบบบัญชีรายชื่อลำดับที่ 94
7.นายหรินทร์ ยุวรัตนาพร ผู้สมัคร ส.ส.เเบบบัญชีรายชื่อลำดับที่ 111
8.นางสาวนรีรัตน์ สุขวรรณรัตน์ ผู้สมัคร ส.ส.เเบบเเบ่งเขต เขตที่2 จ.สระบุรี
9.นายวีระชน นามประกาย ผู้สมัคร ส.ส.เเบบเเบ่งเขต เขตที่4 จ.สกลนคร
10.นายปิยเมษฐ ปราณีตพลกรัง ผู้สมัคร ส.ส.เเบบเเบ่งเขต เขตที่14 จ.นครราชสีมา
11.นางสาวกัลยารัตน์ กิตติกัลยานนท์ ผู้สมัคร ส.ส.เเบบเเบ่งเขต เขตที่10 จ.ขอนเเก่น

keyboard_arrow_up