“พระแสงหว่างเครื่อง” พระแสงชนิดต่างๆ ที่เชิญเข้าในขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค

พระแสงหว่างเครื่อง คือ พระแสงชนิดต่าง ๆ ที่เชิญเข้าในขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค [พะ-ยุ-หะ-ยาด-ตฺรา-ทาง-สะ-ถน-ละ-มาก] และขบวนราบใหญ่ เช่น พระแสงดาบใจเพชร พระแสงดาบคาบค่าย พระแสงธนู พระแสงของ้าวแสนพลพ่าย พระแสงหอกเพชรรัตน [เพ็ด-ชะ-รัด] หรือพระแสงหอกชัย พระแสงดาบเชลย พระแสงดาบเวียด พระแสงฟันปลา พระแสงแฝด โดยเชิญพระแสงไปแทรกอยู่ระหว่างเครื่องสูงในขบวน

เครื่องสูงที่ว่านี้ เช่น อภิรุมชุมสายซึ่ง ๑ สำรับ ประกอบด้วยฉัตร ๗ ชั้น ๔ [ฉัด-เจ็ด-ชั้น-สี่] ฉัตร ๕ ชั้น ๑๐ [ฉัด-ห้า-ชั้น-สิบ] ฉัตรชุมสาย ๔ และเครื่องสูงอื่น ๆ เช่น บังแทรก จามร เครื่องสูงนั้นมี ๒ ชนิด คือ ชนิดที่เรียกว่า ทองแผ่ลวด และชนิดที่เรียกว่า ปักหักทองขวาง ชนิดปักหักทองขวางมีศักดิ์สูงกว่าชนิดทองแผ่ลวด โดยเหตุที่เชิญพระแสงองค์ต่าง ๆ เข้าแทรกระหว่างเครื่องสูงในขบวนราบใหญ่และขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค จึงเรียกพระแสงนี้ว่า พระแสงหว่างเครื่อง

ที่มา – พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช๒๕๖๒

คลิกเพื่ออ่านข้อมูลเกี่ยวกับ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้ที่นี่

keyboard_arrow_up