เปิดอุโมงค์ลอดทางรถไฟ จ.ขอนแก่น ความยาว 2 กม.

กรมทางหลวงชนบท ได้ก่อสร้างอุโมงค์ลอดทางรถไฟจุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย ขก.1027 แยกทางหลวงหมายเลข 2 – บ้านโคกท่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยนายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า โครงการสร้างอุโมงค์ลอดทางรถไฟนี้มีความยาวทั้งหมดประมาณ 2.125 กิโลเมตร แบ่งเป็น ความยาวอุโมงค์ทางลอดรวม 810 เมตร และถนนเชื่อมกับถนนเดิมอุโมงค์มีความกว้าง 11 เมตร รองรับการจราจร 2 ช่องจราจรขาไปและขากลับ มีแผงกั้นคอนกรีตตรงกลางสำหรับเบี่ยงทิศทางการจราจร รวมทั้งมีแผงกั้นเหล็กมีล้อเลื่อนจำนวน 1 แห่ง สำหรับเบี่ยงการจราจรในกรณีฉุกเฉิน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดถนนกับทางรถไฟได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งสนับสนุนนโยบายของกระทรวงคมนาคมในการรองรับโครงการพัฒนาการขนส่งระบบราง (รถไฟรางคู่) ทำให้เกิดความสะดวกสบาย รวดเร็ว และปลอดภัย ต่อทั้งประชาชนผู้ใช้เส้นทางและผู้โดยสาร

โครงสร้างของอุโมงค์เป็นแบบ Diaphragm Wall มีหลังคาช่วงลอดทางรถไฟยาว 160 เมตร ภายในอุโมงค์มีระบบไฟฟ้าแสงสว่างที่สามารถปรับความสว่างได้ตามสภาพแสงระหว่างวัน เพื่อทัศนวิสัยที่ดีในการขับขี่ มีระบบระบายและเครื่องสูบน้ำจำนวน 4 เครื่อง ที่สามารถทำงานร่วมกันและสลับกันได้อย่างอัตโนมัติ เพื่อป้องกันน้ำท่วมภายในอุโมงค์ รวมทั้งมีระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้หรือเหตุฉุกเฉินที่สามารถส่งสัญญาณเตือนไปยังป้ายไฟบริเวณก่อนถึงอุโมงค์และแจ้งเตือนผ่านระบบควบคุมระยะไกล (SCADA) เพื่อเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชนบทขอนแก่นได้รับทราบและดำเนินการแก้ไขได้อย่างทันท่วงที รวมทั้งติดตั้งกล้อง CCTV ในอุโมงค์และอาคารควบคุม

นอกจากนี้กรมทางหลวงชนบทได้นำนวัตกรรมการก่อสร้างอุโมงค์ ช่วงลอดทางรถไฟโดยไม่ส่งผลกระทบต่อการเดินรถไฟ ด้วยการติดตั้งโครงสร้างเหล็กชั่วคราวเพื่อรองรับทางรถไฟในระหว่างก่อสร้าง แทนการเบี่ยงทางรถไฟซึ่งเป็นวิธีการก่อสร้างรูปแบบเดิม ทำให้ไม่ต้องก่อสร้างโครงสร้างทางรถไฟและระบบอาณัติสัญญาณใหม่ รวมทั้งยังสามารถป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบที่อาจส่งผลต่อกิจการของการรถไฟแห่งประเทศไทยและความปลอดภัยในการเดินรถไฟอีกด้วย

keyboard_arrow_up