คนแพร่ทุกข์! ภัยแล้งส่อวิกฤติ ทำคลองแห้งขอด 200 ครัวเรือนขาดน้ำกิน-น้่ำใช้

วันที่ 9 ก.พ. 62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ จ.แพร่ สถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นรวดเร็วกว่าทุกปี ขณะนี้น้ำในอ่างเก็บน้ำและลำห้วยจากภูเขาเริ่มแห้งขอด ส่งผลกระทบกับหมู่บ้านที่ไม่มีระบบน้ำประปา ยังคงใช้น้ำจากธรรมชาติ เริ่มขาดแคลนอย่างหนัก

โดยที่ชุมชนชาวอาข่า บ้านดงยาง หมู่ 7 ต.นาพูน อ.วังชิ้น ประชากรทั้งชาวอาข่าและคนพื้นราบรวมกว่า 500 คน 200 หลังคาเรือน ประสบกับสภาวะขาดแคลนน้ำอย่างรุนแรงแล้ว ในขณะนี้ขาดแคลนน้ำแม้กระทั่งน้ำอาบ น้ำใช้ในบ้าน ยังไม่เพียงพอ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง บ้านดงยางอาข่า ได้พยายามร่วมกับชุมชนในการจัดหาน้ำมาใช้ประจำวัน เนื่องจากแหล่งน้ำในหมู่บ้านแห้งหมดแล้ว ได้ทำการประสานงานขอน้ำจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่ต้องลำเลียงน้ำมายังหมู่บ้านด้วยความยากลำบาก

บ่อกักเก็บน้ำเริ่มแห้งขอด

นายปลั่ง วงศ์หล้า นายก อบต.นาพูน กล่าวว่า อบต.นาพูนได้ออกสำรวจพบว่า พื้นที่ในต.นาพูนมีความแห้งแล้ง ซึ่งสภาวะภัยแล้งมาถึงเร็วกว่าทุกปี ทางอบต.นาพูนใช้รถดับเพลิงที่มีอยู่ลำเลียงน้ำไปส่งยังหมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ำ โดยเฉพาะบ้านชาวไทยภูเขาอาข่า บ้านดงยาง ส่งน้ำให้วันเว้นวัน เพราะไม่มีน้ำใช้ทั้งหมู่บ้าน ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ อย่างไรก็ตาม ชุมชนและอบต.นาพูนได้ทำเรื่องขอให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเข้ามาสำรวจขุดเจาะน้ำบาดาล เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบปัญหาติดต่อกันมานานถึง 15 ปี ได้ทำเรื่องไปแล้วเมื่อปี พ.ศ.2561 แต่ในปีนี้ก็ยังไม่ได้

รถดับเพลิงบรรทุกน้ำเข้ามาช่วยเหลือชาวบ้าน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ปัญหาภัยแล้งของหมู่ 4 บ้านดงยาง ได้รับความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้งมานานถึง 15 ปี ติดต่อกัน ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เข้ามาปรับปรุงแหล่งน้ำขุดบ่อดักน้ำลำห้วยในหมู่บ้านเมื่อปี พ.ศ.2561 แต่ไม่ได้ผล ปีนี้น้ำยังคงแห้ง ส่วนสภาวะภัยแล้งที่เกิดขึ้นใน จ.แพร่ ขณะนี้เริ่มทวีความรุนแรงไปทั่วทั้ง 8 อำเภอ แม้แต่ริมแม่น้ำยมก็ยังมีน้ำไม่เพียงพอแล้ว

keyboard_arrow_up