สถิติ 7 วันอันตราย ปีใหม่ 62 รวม 6 วัน ยอดอุบัติเหตุ 3,425 ครั้ง เสียชีวิต 410 ราย สูงสุดโคราช

7 วันอันตราย ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 สรุปยอดรวมสถิติอุบัติเหตุ วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นวันที่ 6

การจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562

เกิดอุบัติเหตุ 664 ครั้ง
ผู้เสียชีวิต 89 ราย
ผู้บาดเจ็บ 675 คน

สถิติอุบัติเหตุ วันที่ 1 ม.ค. 62

สรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสม 6วัน (27 ธ.ค. 61 – 1 ม.ค. 62)
เกิดอุบัติเหตุรวม 3,425 ครั้ง
ผู้เสียชีวิตรวม 410 ราย
ผู้บาดเจ็บ 3,516 ราย

สถิติอุบัติเหตุ รวม 6 วัน (27 ธ.ค. 61 – 1 ม.ค. 62)

สถิติอุบัติเหตุสะสม 6 วัน (27 ธ.ค. 61 – 1 ม.ค. 62)
จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด นครศรีธรรมราช 109 ครั้ง
จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด นครราชสีมา 24 ราย
จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด นครศรีธรรมราช 127 คน

สถิติอุบัติเหตุ รวม 6 วัน (27 ธ.ค. 61 – 1 ม.ค. 62)

 

keyboard_arrow_up