สังคมไร้กระดาษ! ‘ครีเดน’ ผุดระบบ ‘สร้าง-เซ็นต์’ เอกสารออนไลน์ เจาะกลุ่มเอสเอ็มอี-สตาร์อัพ

ครีเดน ผุดระบบสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และลงลายเซ็นได้ทางออนไลน์ จับมือ สพธอ. ลุยธุรกรรมออนไลน์ ดันประเทศไทยสู่สังคมไร้กระดาษ

ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ครีเดน เอเชีย จำกัด กล่าวว่า วิธีการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าระบบที่มักเห็นกันบ่อยมากที่สุด คือ การใช้รหัสผ่าน แต่ก็ยังมี ความเสี่ยงสูงที่รหัสผ่านจะถูกโจรกรรม ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้พบมากในอุตสาหกรรมที่มีการทำธุรกรรมการเงิน ล่าสุด บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับพันธมิตรจากองค์กรชั้นนำ ด้านเทคโนโลยีและมาตรฐาน อาทิ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ ETDA กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) และ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในการพัฒนาเทคโนโลยี และบริการสร้างและเซ็นเอกสารออนไลน์ตลอดจน ระบบการยืนยันตัวตนทางออนไลน์ที่สะดวก รวดเร็ว และสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจยุคสมัยที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว (Digital Transformation)

ทั้งนี้ ระบบของครีเดน จะสามารถสร้างเอกสารสำหรับลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายในเวลาเพียงแค่ 1 นาที ส่งและเซ็นแบบออนไลน์ได้ทุกที่ ทุกเวลา และทุกอุปกรณ์ สามารถใช้ร่วมกับระบบยืนยันตัวตนทางออนไลน์ หรือ ระบบการยืนยันตัวตนทางออนไลน์ ของบริษัท ร่วมกับบริการการประทับรับรองเวลาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Timestamping) จากทาง ETDA เพื่อทำให้การยืนยันตัวตนไม่ยุ่งยากเช่นที่ผ่านมา ช่วยให้องค์กรต่างๆ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และลดค่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยลงได้ มุ่งเน้นกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวกับการเงินต่างๆ กลุ่มเอสเอ็มอี สตาร์ทอัพ ผู้ประกอบการออนไลน์ กลุ่มธุรกิจ B2B บริษัทหลักทรัพย์ สภาทนายความสำนักงานกฎหมาย และ ผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้าง

ด้าน ดร.สรณันท์ จิวะสุรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า บริการระบบยืนยันตัวตน (eKYC) รับรองเอกสารดิจิทัล (Digital Signature) และระบบที่ช่วยในการประเมินลูกค้าออนไลน์ (Credit Scoring) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ระบบยืนยันตัวตน (eKYC) อยู่ในมาตรฐานระดับ 2 สามารถทำธุรกรรมได้โดยการใช้ บัตรประชาชนด้านหน้า – หลัง และการทำเฟสแมท (Facematch) เพื่อขอสิทธิ์ (IDP) ในการตรวจสอบ ความถูกต้องของสิ่งที่ยืนยันตัวตนและสิ่งที่รับรองตัวตน ภายใต้เทคโนโลยีบล็อคเชน จากนั้นระบบจะสร้างเอกสารออนไลน์ โดยการสแกนเอกสาร ในรูปแบบ pdf มีระบบล็อคอิน แดชบอร์ด (Dashboard) บริการจัดการเอกสาร และนำเสนอเซ็น (e-Signature) อำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้สามารถสร้างลายเซ็น อัพรูป สร้างบล็อก เซ็นเอกสารได้หลายคน รองรับการจัดการติดตามเอกสาร ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ที่รับรองให้การใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์สามารถใช้ได้จริงตามกฎหมาย บริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์จากครีเดน จะช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการทำธุรกรรมออนไลน์ที่ต้องมีการลงประทับรับรองเวลา เพื่อเป็นหลักฐานในการรับรองเอกสารว่าน่าเชื่อถือ ผ่านระบบ การประทับรับรองเวลาอิเล็กทรอนิกส์ของ ETDA ก็จะสามารถตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงและความครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสารได้

2. ระบบประเมินลูกค้าออนไลน์ ด้วย Credit Line เพื่อสร้างความมั่นใจ ในการตรวจสอบข้อมูล ที่เปิดเผยจากภาครัฐ รวมทั้ง เครดิตบูโร (Credit Bureau) และ ข้อมูลทางโซเชียลมีเดีย สามารถช่วยในการอนุมัติขอสินเชื่อหรือการทำธุรกรรมทั้งออฟไลน์ และออนไลน์ ช่วยในการตัดสินใจ และลดความเสี่ยงในการ ทำธุรกรรมให้กับองค์กรต่าง ๆ มากขึ้น.

keyboard_arrow_up