ฝากให้เราช่วยดูแล! สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจัดบ้านใหม่ให้เหล่าสัตว์น่ารักจากเขาดิน

สวนสัตว์ดุสิต(เขาดิน) จะ เปิดให้บริการไปจนถึงสิ้นเดือนเดือนสิงหาคมนี้ ก่อนเริ่มทยอยย้ายสัตว์ไปจัดแสดงตามสวนสัตว์ต่างๆ ซึ่งสวนสัตว์เปิดเขาเขียว เป็น 1 ใน 6 สวนสัตว์ ที่สัตว์จากสวนสัตว์ดุสิต จะย้ายมาอยู่ด้วยชั่วคราว ขณะนี้การเตรียมความพร้อมที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เพื่อรองรับสัตว์ที่จะขนย้ายจากสวนสัตว์เขาดิน มีความพร้อมเกือบ 100% แล้ว ซึ่งหนึ่งในนั้นคือการขนย้าย “แม่มะลิ” ฮิปโปโปเตมัส

CR. สวนสัตว์ดุสิต Dusit Zoo

สำหรับการขนย้ายสัตว์ครั้งนี้ นับว่าเป็นการขนย้ายครั้งใหญ่ที่สุดหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งการเตรียมความพร้อมกว่า 5-6 เดือนที่ผ่านมาของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวดำเนินไปแล้วเกือบเต็ม 100%  ทั้งด้านของสถานที่ งบประมาณ บุคลากรทีมีความรู้ความชำนาญ ประสบการณ์ในการดูแลสัตว์ อีกทั้งยังมีเจ้าหน้าที่จากสวนสัตว์เขาดินย้ายมาประจำที่นี่เพื่อดูแลสัตว์ ขณะนี้เหลือเหลือเพียงบางส่วนที่มีการปรับปรุงต่อเติม เพื่อให้มีความสมบูรณ์มากที่สุด

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

ด้านการจัดสรรสัตว์ชนิดต่างๆ ที่จะทำการขนย้ายมาจากสวนสัตว์เขาดินประกอบด้วย ยีราฟ 2 ตัว ซึ่งมีการจัดให้อยู่อาศัยในส่วนแสดงสัตว์แอฟริกา ซาวันน่า โดยจะอยู่ในพื้นที่เดียวกันกับยีราฟที่มีอยู่เดิมในเขาเขียว แต่จะมีการกั้นพื้นที่เพื่อแบ่งบริเวณ เนื่องจากเป็นยีราฟคนละสายพันธุ์ อีกทั้งยังป้องกันการผสมพันธุ์ข้ามสายพันธุ์อีกด้วย


ฮิปโปโปเตมัส 2 ตัว นำมาอยู่ในส่วนแสดงฮิปโปโปเตมัส ในพื้นที่บริเวณเดียวกันเพราะสัตว์ชนิดนี้สามารถอยู่ร่วมกันได้ เพียงแต่จะมีการกั้นห้องกั๊กเลี้ยงเพื่อแยกให้แต่ละตัวได้นอนแยกกัน


ค่าง 5 สี 40 ตัว สัตว์ชนิดนี้เป็นสัตว์อยู่แบบครอบครัว มีผู้นำครอบครัว จึงต้องมีการแยกพื้นที่คนละส่วนซึ่งเป็นพื้นที่ใหม่ที่มีการจัดสรรขึ้นเพื่อรองรับครอบครัวค่าง 5 สีจากเขาดินโดยเฉพาะ, อูฐสาย 2(โหนก) 2 ตัว เนื่องจากอูฐที่มีอยู่เดิมที่เขาเขียวเป็นสายพันธุ์โหนกเดียว จึงต้องแบ่งแยกบริเวณกับอูฐที่จะนำมาใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่ตรงข้ามกัน อูฐทั้งสองสามารถมองเห็นกันได้, ม้าลาย 1 ตัว อยู่ร่วมกับกลุ่มฝูงม้าลายที่มีอยู่เดิมในสวนสัตว์เขาเขียว สามารถอาศัยอยู่ร่วมกันได้, ม้าแคระ 1 ตัว จัดพื้นที่ให้เฉพาะของม้าแคระ และนกนับร้อยตัว อยู่รวมกันกับนกที่มีอยู่เดิมสามารถอยู่ร่วมกันได้


ทั้งนี้ ผอ.สวนสัตว์เขาเขียวมั่นใจถึงความพร้อมและการรองรับสัตว์จากสวนสัตว์เขาดิน หลังจากปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 31 ส.ค. นี้ และคาดว่าการขนย้ายจะเสร็จสมบูรณ์ ภายใน 120 วันหลังปิดลง

keyboard_arrow_up