สั่งปิดโรงแรม จ.กระบี่ 239 แห่ง ไร้ใบอนุญาต เจ้าของปลดป้ายออก หนีเจ้าหน้าที่ตรวจ

วันที่ 7 ส.ค. 61 เจ้าหน้าที่ตำรวจทหาร ฝ่ายปกครอง ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่ และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองกระบี่ เข้าตรวจสอบโรงแรมโฮสเทลที่พักขนาดเล็กย่านตัวเมืองกระบี่ที่เปิดให้บริการนักท่องเที่ยว จำนวน 318 แห่ง พบว่ามีใบอนุญาตจำนวน 52 ราย ไม่มีใบอนุญาตจำนวน 239 ราย

เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นโรงแรม

โดยขณะเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ พบว่าบางแห่งได้ปลดป้ายออกและปิดกิจการชั่วคราวเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีการขออนุญาตมีความผิดตามพ.ร.บ.โรงแรม สั่งปิดและดำเนินนคดีตามกฎหมาย ดำเนินคดีศาลพิพากษาแล้วจำนวน 199 รายอยู่ระหว่างแจ้งข้อกล่าวหาจำนวน 34 ราย

ว่าที่ร้อยตรีอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เปิดเผยว่า ที่พักโรงแรมโฮเทลในตัวเมืองกระบี่ส่วนใหญ่ไม่มีใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ไม่ได้มาตรฐาน ดัดแปลงอาคารพาณิชย์เปิดกิจการห้องพัก ไม่มีทางหนีไฟ ไม่มีความปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยวผู้เข้าพัก โดยได้สั่งปิดกิจการชั่วคราว

ว่าที่ร้อยตรีอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

และที่สำคัญกฎกระทรวงฉบับที่ 11 พ.ศ.2550 ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 และกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่อำเภอเกาะลันตา อำเภอคลองท่อม อำเภอเมืองกระบี่ อำเภอเหนือคลอง และอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ การแก้ไขปัญหานี้จึงต้องเสนอไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาทบทวนกฎกระทรวงดังกล่าว เพื่อให้การประกอบธุรกิจโรงแรมสามารถขออนุญาตดำเนินการได้อย่างถูกต้อง

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้พบว่ามีผู้ประกอบการหลายรายบนเกาะพีพี ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ ที่มีไม่มีใบอนุญาตที่ถูกสั่งปิดกิจการบางรายประกาศขายกิจการ บางรายกลับลักลอบเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวตามปกติ ยอมถูกปรับ เพราะต้องหารายได้จ่ายค่าเช่าพื้นที่

keyboard_arrow_up