ผู้ค้า ถ.ข้าวสารร้องชะลอจัดระเบียบแผงลอย แนะทางแก้ไขเพิ่มพื้นที่ให้ทางเท้ามากขึ้น

วันนี้ (31 ก.ค. 61) กลุ่มผู้ค้าถนนข้าวสาร มีการนัดรวมตัวกัน เพื่อเคลื่อนไหวเรียกร้องให้กรุงเทพมหานครระงับ หรือชะลอคำสั่งการจัดระเบียบแผงลอยบริเวณถนนข้าวสารออกไปก่อน พร้อมเสนอแนวทางที่กลุ่มผู้ค้ายอมรับได้ หากต้องถูกจัดระเบียบคือการขอขายในพื้นที่จุดเดิม แต่เว้นพื้นที่ในระยะไม่น้อยกว่า 1 เมตร 20 เซนติเมตร เพื่อเปิดทางเท้าให้สามารถเดินสะดวกขึ้น

นางสาวญาดาพร เพชรรัมภา ประธานชมรมผู้ค้าแผงลอยถนนข้าวสาร กล่าวว่าวันนี้ (31 ก.ค. 61) มีการรวมตัวผู้ค้าเดินขบวนบนทางเท้า เพื่อยื่นหนังสือขอชะลอสั่งตามประกาศของสำนักงานเขตพระนครที่ห้ามผู้ค้าตั้งร้านบนทางเท้าในวันที่ 1 สิงหาคม เพื่อให้กรุงเทพฯ รับฟังปัญหา รวมถึงแนวทางการแก้ไขที่ทางผู้ค้านำเสนอ

นางสาวญาดาพร เพชรรัมภา ประธานชมรมผู้ค้าแผงลอยถนนข้าวสาร

เบื้องต้นได้ประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรุงเทพฯ ที่สามารถรับข้อร้องทุกข์ โดยตรงถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยเจ้าหน้าที่แจ้งว่าจะทราบผลภายในวันนี้ ว่าจะชะลอหรือระงับคำสั่งได้หรือไม่ หากไม่ได้จะมีการดำเนินการยื่นหนังสือต่อสํานักนายกรัฐมนตรี และ ศูนย์ดำรงธรรม รวมถึงจะมีแนวทางในการจัดระเบียบของผู้ค้า และการร่วมมือในการจัดระเบียบของผู้ค้าดับเจ้าหน้าที่ไปนำเสนอ สำนักนายก หากยังไม่มีการดำเนินการจะยื่นฎีกาต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นลำดับต่อไป

สำหรับพื้นที่ใหม่ที่ทางกทม. กำหนดให้ผู้ค้าขายของในพื้นผิวการจราจรตั้งแต่เวลา 18.00 -24.00 น. ผลกระทบที่เกิดขึ้นคือ เป็นการลดเวลาในการทำการค้าของผู้ค้า ในขณะเดียวกันไม่มีนโยบายกำหนดให้ผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบในช่วงกลางวันไปชายในบริเวณอื่น สำหรับพื้นที่ที่จัดสรรให้ก็น้อยกว่าพื้นที่ของผู้ค้าในความเป็นจริง ขณะเดียวกันก็มีการอนุญาตให้ผู้ค้าที่ขายสินค้าอยู่ในถนนรามบุตรีและถนนจักรพงษ์มาจับจองพื้นที่ค้าขายในบริเวณถนนข้าวสาร หากผู้ค้าในถนนข้าวสารไม่มาจับจองพื้นที่ จึงทำให้เกิดปัญหาการทะเลาะวิวาทกันของผู้ค้า


ทั้งนี้ ต้องการให้มีการพิจารณา และรับฟังความคิดเห็นของผู้ค้า ผู้ใหญ่ที่มีอำนาจไม่ควรดำเนินการเอง รวมถึงไม่ควรมีข้ออ้างว่า จัดการพื้นที่อื่นได้ หากผู้ค้าไม่รับพิจารณาตามข้อเสนอ จะถูกยกเลิกพื้นที่ในการขายสินค้า แนวทางที่ผู้ค้าส่วนใหญ่ต้องการ ส่วนตัวมองว่าเป็นการผลักภาระให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ โดยหากผู้ค้าลงมาขายสินค้าบนท้องถนนก็จะถูกเจ้าหน้าที่สน.ชนะสงครามดำเนินการจับกุม ผู้ค้าสามารถขายบนถนนได้ต่อ เมื่อพระราชบัญญัติการจราจรอย่างถูกต้องจึงจะดำเนินการได้

สำหรับแนวทางที่ผู้ค้ายอมรับได้หากถูกจัดระเบียบคือผู้ค้าขายสินค้าในจุดเดิม แต่ผู้ค้าจะมีการเปิดทางเท้าในระยะไม่น้อยกว่า 1 เมตร 20 ผู้ค้าริมทางเท้าทุกร้านจะมีการเปิดช่องว่างให้มองเห็นอาคารที่อยู่ภายใน โดยปกติแล้วนักท่องเที่ยวเมื่อเดินบนผิวจราจรจะมองเห็นร้านค้าในบริเวณโดยรอบ ในเวลากลางคืน จะมีปริมาณนักท่องเที่ยวจำนวนมาก สน.ชนะสงคราม จะมีการนำเหล็กมากั้นในพื้นที่ นักท่องเที่ยวจะเดินบริเวณพื้นผิวจราจร ในขณะที่กลางวันนักท่องเที่ยวก็จะเดินบนฟุตปาธ

keyboard_arrow_up