พสกนิกรชาวไทยร่วมทำความดีถวาย ‘ในหลวง ร.10’ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศร่วมทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่ “ในหลวง รัชกาลที่ 10” 

ที่บริเวณด้านหน้ามณฑปหลวงปู่สรวง วัดไพรพัฒนา ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ พระครูโกศลสิกขกิจ หรือหลวงพ่อพุฒวายาโม เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ และเจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายบุญชู บุดดาห์ วัฒนธรรม อ.ภูสิงห์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมประกอบพิธี อุปสมบทหมู่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ที่วัดกระพังสุรินทร์ พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นำเหล่าข้าราชการ และจิตอาสาทำความดีด้วยใจ พร้อมใจกันทำความสะอาดบริเวณวัด ทำความสะอาดขัดถูบริเวณหอฉันท์ ให้สะอาด พร้อมที่จะทาสีบริเวณกำแพงหอฉันท์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาล ที่ 10 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ซึ่งเป็นการพร้อมใจกันทำกิจกรรมทำความสะอาดศาสนสถานของพี่น้องชาวไทยทั้ง 3 ศาสนา คือ พุทธ, คริสต์ และอิสลาม รวมทั้งหมด 4 แห่ง คือ วัดกระพังสุรินทร์ พระอารามหลวง, วัดตันตยาภิรมย์ พระอารามหลวง, มัสยิดกลาง อำเภอย่านตาขาว และคริสตจักรตรัง เพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการกระทำความดี

ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยหนองกระชิด หมู่ที่ 7 ตำบลไร่เก่า อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จิตอาสา กว่า 200 คน ทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และนักเรียน ร่วมกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก 45,000 กล้า เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อเป็นการป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน ลดความแรงของน้ำป่าที่ไหลบ่า พร้อมสร้างความมีส่วนร่วม ปลูกฝัง สร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ของเยาวชน และประชาชนในพื้นที่

ที่จังหวัดสุราษฏร์ธานี ข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น นักเรียนและประชาชน กว่า 200 คน ร่วมกันปลูกต้นไม้ ในโครงการปลูกป่า และปลูกพืชอาหารช้างเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาช้างป่าทำลายพืชผลอาสินในพื้นที่ทำกินของราษฎรในท้องที่ ตำบลช้างซ้าย ตำบลป่าร่อน และตำบลคลองสระ อำเภอกาญจนดิษฐ์.

keyboard_arrow_up