ถ้าไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามหน้าที่ จะถูกตัดสิทธิ 5 ประการ (คลิป)

กฎหมายกำหนดให้การเลือกตั้งเป็นหน้าที่ ซึ่งเป็นที่เข้าใจกันว่า หากไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งแล้วจะต้อง “เสียสิทธิ” 5 ประการ

1. ยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้ง ส.ส.
2. สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. หรือสมาชิก สภาท้องถิ่น หรือสมัครรับเลือกเป็น ส.ว.
3. สมัครรับเลือกเป็นกำนัน หรือผู้ใหญ่บ้าน
4. ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง
5. ดำรงตำแหน่งรองผู้บริการท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น

โดยจะถูกตัดสิทธิ ครั้งละ 2 ปี หากการเลือกตั้งครั้งต่อไป ไม่ไปใช้สิทธิอีก ก็ให้เริ่มนับไปอีก 2 ปี นับตั้งแต่วันเลือกตั้งครั้งใหม่ แต่สิทธิเหล่านี้จะกลับคืนมา เมื่อไปใช้สิทธิเลือกตั้งในครั้งต่อไป ทั้งในระดับท้องถิ่น และในระดับชาติ

สามารถติดตามข่าวสารอื่น ๆ และเกร็ดสาระน่ารู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง “รู้ก่อน! เลือกตั้ง” ในช่วงรายการข่าวเย็นอมรินทร์ ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์อมรินทร์ ทีวี ช่อง 34 ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 16.00 – 17.00 น.

keyboard_arrow_up