ตรวจสอบรายชื่อผู้สิทธิเลือกตั้งในบ้าน หากขาดหรือเกิน ต้องแจ้งนายทะเบียน (คลิป)

ก่อนวันเลือกตั้งที่จะถึงนี้ 24 มี.ค. 62 หากเจ้าของบ้านตรวจสอบพบว่ามีรายชื่อของบุคคลอื่นที่ไม่รู้จัก หรือไม่ใช่สมาชิกในบ้าน ปรากฏอยู่ในรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบ้าน เจ้าของบ้านต้องไปถอนชื่อบุคคลนั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ไม่เช่นนั้นอาจถูกกล่าวหาว่าสมรู้ร่วมคิด ทุจริตการเลือกตั้ง

หากพบในเอกสาร (ส.ส.12) ว่ามีชื่อสมาชิกในบ้านขาดหรือเกิน จะต้องดำเนินการแจ้งต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่นทราบ ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 10 วัน เพื่อนแจ้งถอนหรือเพิ่มชื่อในบ้าน

ทั้งนี้ หากเพิกเฉย เจ้าของบ้านอาจถูกกล่าวหาว่าสมรู้ร่วมคิด และมีความผิดตามกฎหมายการเลือกตั้งได้

สามารถติดตามข่าวสารอื่น ๆ และเกร็ดสาระน่ารู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง “รู้ก่อน! เลือกตั้ง” ในช่วงรายการข่าวเย็นอมรินทร์ ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์อมรินทร์ ทีวี ช่อง 34 ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 16.00 – 17.00 น.

 

 

keyboard_arrow_up