ครม. ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมชาวต่างด้าวเข้า-ออกประเทศไทยสงกรานต์วันที่ 5-30 เม.ย. นี้

ครม.ได้อนุมัติผ่อนผันแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และพม่า เดินทางกลับประเทศ เพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 5-30 เมษายนนี้ จำนวน 26 วัน โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการเดินทางออกนอกประเทศ และกลับเข้าประเทศ อีกทั้งออกประกาศกระทรวงมหาดไทยผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวและบุตร เดินทางกลับประเทศต้นทาง และเดินทางกลับไทยได้

โดยยื่นเอกสารหลักฐานการเดินทาง เช่น หนังสือรับรองการออกนอกประเทศจากกรมการจัดหางาน หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัดในพื้นที่ และบัตรประจำตัวคนที่ไม่มีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู) หรือสอบถามโทรสายด่วน 1694

 

keyboard_arrow_up