close sticky

รีบออกตัว! สรรพสามิตเตือน ลดภาษีน้ำมัน กระทบรายได้รัฐ ต้องหารายได้ชดเชย

21 ม.ค. 65

อธิบดีกรมสรรพสามิต เตือนหากเตือนลดภาษีน้ำมันดีเซล จะกระทบรายได้ของประเทศในปีงบประมาณปี 2565 ต้องหารายได้ชดเชย พร้อมระบุเป็นหน้าที่ของฝ่ายนโยบายเป็นผู้พิจารณาและตัดสินใจ ชี้ยังมีกลไลกองทุนน้ำมันดูแล


 


นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต กล่าวว่า การจะตัดสินใจปรับลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อตรึงราคาขายปลีกดีเซลให้ไม่เกิน 30 บาทต่อลิตรนั้น เป็นหน้าที่ของฝ่ายนโยบายเป็นผู้พิจารณาและตัดสินใจ ซึ่งหากปรับลดแล้วจะต้องคำนึงถึงรายได้ที่จะเข้ามาชดเชยภาษีสรรพสามิตน้ำมันที่ลดลงไปด้วย เพื่อไม่ให้กระทบกับรายได้รวมของประเทศในปีงบประมาณ 2565


 


                       เป้าหมายรายได้กรมสรรพสามิตประจำปีงบประมาณ 2565


 


430017


 


 


                           ผลการจัดเก็บรายได้กรมสรรพสามิตเดือน ต.ค.-ธ.ค.2564 ประจำปีงบประมาณ 2565


 


ทั้งนี้จากการหารือก่อนหน้านี้ มีข้อสรุปว่าจะใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ดูแลเรื่องสถานการณ์ราคาน้ำมันแพงไปก่อน และคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงกู้เงินเพิ่มเติมได้ 20,000 ล้านบาท กับบวกกับอีก 10,000 ล้านบาท เพื่อดูแลราคาน้ำมันที่แพงขึ้น


 


"ตอนนี้เป็นเรื่องของฝั่งนโยบายที่จะต้องหารือ ดูข้อเท็จจริงภาพรวมทั้งหมดว่ากองทุนน้ำมันมีฐานะดูแลราคาน้ำมันไปได้นานขนาดไหน และหลังจากนั้นจะดำเนินการอะไรต่อ หากจะลดภาษีน้ำมัน ก็ต้องดูเรื่องรายได้ที่จะมาชดเชยจากภาษีน้ำมันที่หายไปด้วย เพื่อไม่ให้กระทบกับรายได้รวมของประเทศในปีงบประมาณ 2565" นายลวรณ กล่าว


 


                                   ข้อมูลโครงสร้างราคาน้ำมัน


 


233739


 สำหรับข้อมูล ณ วันที่ 21 ม.ค. 2565 กรมสรรพสามิตมีการเก็บภาษี กลุ่มน้ำมันที่สำคัญดังนี้


-กลุ่มน้ำมันดีเซลเก็บภาษีที่ 5.99 บาท/ลิตร


-กลุ่มน้ำมันเบนซินเก็บภาษีที่ 0.98-6.50 บาท/ลิตร


-ก๊าซ LPG เก็บภาษีที่ 2.17 บาท/กก.


-กลุ่มน้ำมันเตาเก็บภาษีที่ 0.64 บาท/ลิตร


 


 


ทีมข่าว "SPOTLIGHT" รวบรวมข้อมูลโครงสร้างของราคาขายปลีกน้ำมัน 1 ลิตร ประกอบไปด้วยต้นทุน 8 ส่วน ดังนี้


1.ราคาน้ำมันสำเร็จรูป ซึ่งคือน้ำมันดิบที่ผ่านการกลั่น ยังไม่ได้รวมภาษี เงินกองทุน อื่นใด


2.ภาษีสรรพสามิตร น้ำมันเป็นสินค้าที่มีการเก็บภาษีสรรพสามิตร เพราะจัดอยู่หมวดที่ทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้


3.ภาษีเทศบาล เก็บเพื่อไปบำรุงพื้ที่ ปัจจุบันอยู่ในอัตราประมาณ10% ของภาษีสรรพสามิตร


4.กองทุนน้ำมัน มีไว้เพื่อรักษาเสถียนรภาพราคาน้ำมันในประทศ


5.กองทุนอนุรักษ์พลังงาน มีไว้เพื่อไปใช้พัฒนาพลังานทางเลือกต่าง


***รวมต้นทุนทั้ง 5 ข้อนี้ จะได้เป็น “ราคาขายส่ง” *****


6.ภาษีมูลค่าเพิ่ม เก็บ 7 % ของราคาขายส่ง


7.ค่าการตลาด คือค่าดำเนินการของผู้ค้าน้ำมันและกำไรรวมกันเป็นค่าการตลาด


8.ภาษีมูลค่าเพิ่ม คิด 7 % จากค่าการตลาดอีกที


***ครบ 8 ต้นทุนนี้แล้ว มันจึงออกมาเป็นราคาขายปลีกน้ำมันใน 1 ลิตร**


 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


https://www.amarintv.com/spotlight/economy/detail/18590


https://www.amarintv.com/spotlight/insight/detail/14663


 

Powered by อมรินทร์ทีวีออนไลน์

ข่าวยอดนิยม